- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پرداخت ناموفق رشوه به پولیس مرکز مبارزه با فساد اداری

رشوه

به گفته سخنگوی لوی سارنوالی دو تن حین پرداخت ده‌ها هزار دالر رشوه به پولیس مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بازداشت شدند.

سخنگوی لوی سارنوالی گفت که این افراد می‌خواستند ۷۰ هزار دالر به پولیس در قضیه مربوط به پول شویی که بالغ به ۲۶۰ میلیون دالر می‌شود، رشوه بدهند.

جمشید رسولی گفت: زمانی‌که مظنونین قضیه متوجه شدند که دولت و این مرکز در قسمت رسیدگی به این قضیه جدی است، می‌خواستند با پیشکش و پرداخت مبلغی به عنوان رشوه این عمل جرم خود را کتمان و پنهان کنند.

آقای رسولی افزود که افراد بازداشت شده متهم به پول شویی اند و تحقیقات از آن‌ها ادامه دارد.