- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پایان پروسۀ رايدهى در سراسر کشور

 

ضياالحق امرخيل رييس دارالانشاى کميسيون در نشست خبرى گفت که روند رايدهى ساعت ٧ صبح آغاز شده بود، ساعت ٤ عصر خاتمه يافته است.
وى افزود که پروسه موفقانه به پايان رسيده و کسانى که هنوز هم درصف هاى مراکز انتخاباتى ايستاد هستند، بدون راى دادن باقى نمى مانند و مراکز تا وقتى باز خواهد بود که تمام آنها راى بدهند.
امر خيل علاوه کرد که در پروسۀ رايدهى، برخى مشکلات به شمول کمبود اوراق رايدهى وجود داشت، اما به زودترين فرصت به آن رسيدگى شده است.
رييس دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که بخاطرى پروسۀ رايدهى تمديد نشد که اوضاع جوى خوب بود و روند رايدهى ساعت ٧ صبح در سطح کشور در وقت معين آغاز گرديد.
موصوف گفت که در ١٢٠ مرکز رايدهى که بايد باز مى بود، در حالى که مواد انتخاباتى انتقال شده بود، اما نسبت به دلايلى باز نشد که دراينمورد بعداً توضيح داده ميشود.