- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پایان درگیری ها در ولسوالی گومل پکتیکا

درگیری میان مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا توقف یافته است.

این درگیری از چهار روز به اینسو ادامه داشت و شدت آن در مناطق خند و دینارخیل بیشتر بود.

نعمت الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا گفت: ” جنگ فعلاً جریان ندارد و توقف یافته است. طالبان هم ادعا می کردند که جانب مقابل داعش است و بعضی ساکنین محل نیز می گویند که خارجی ها استند. اما به صورت مکمل وضعیت روشن نیست و صد درصد معلوم نشده است که آنها افراد وابسته به داعش اند و یا افراد دیگری. چهار روز می شود که میان هر دو گروه درگیری زیاد صورت گرفته و به هر دو طرف تلفات سنگین وارد شده است و بسیار سلاح سبک و سنگین استفاده شده است. جنگ از دیروز به اینطرف توقف یافته است. “

برخی از باشنده های ولسوالی گومل به رسانه ها گفته اند که در جریان این درگیری حدود هشتاد تن کشته شده اند.

در همین حال عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه طالبان به رهبری ملا رسول گفت که این درگیری میان حامیان این گروه و جنگجویان گروه منصور رخداد:

” درگیری به واسطه برخی از شبکه های استخباراتی رخ داده و بعضی افراد که از منصور طرفداری می کنند با ما می جنگند. در مقابل از طرف ما مولوی عبیدالله قرار دارد ، وی عضو تشکیل فعلی ما و قوماندان ما است. پنجاه تن کشته شده و از این میان اجساد ۲۰ تن در ساحهء جنگ باقی مانده اند. آنها نمی توانند برای انتقال اجسادِ افراد شان به این محل بیایند. سه تن از قوماندانان مشهور آنها نیز شامل کشته شده ها اند. “

باشنده های محل گفته اند که طیاره های پیلوت نیز بمباری کرده اند.

سخنگوی گروه طالبان به رهبری منصور می گوید که پنج تن از افراد این گروه در حمله هوایی کشته شده اند.

شایسته خان اخترزاده ولسوال گومل می گوید که درگیری زمانی آغاز شد که قوماندانان داعش خواستند برایشان در منطقه دفاتر باز کنند.