- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پایان بی برقی ها در کابل

کابل شهری که سه هفته را در تاریکی گذشتاند، شام دوشنبه با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان، اندکی چراغان شد.

 

یکی از محدود پایتخت های جهان که در قرن بیست و یک، بی برقی طولانی را تجربه کرد، آنهم به دلیل عوارض فنی بخاطر جنگ.

 

شرکت برشنا میگوید: ساعت شش شام دوشنبه، لین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد.

 

وحید الله توحیدی رئیس نشرات برشنا گفت: با وصل شدن برق به کابل، شماری از ولایت های شرقی نیز صاحب برق شدند:

 

” طی بیست روزی که مشکل برق بود، از تاجکستان برق میگرفتیم. این برق را به ولایت بلخ، شهر پلخمری و کندز انتقال دادیم و باقی مانده ۲۸۰ میگاوات برق وارداتی ازبکستان را به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنند. “

 

ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجا ها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود و در نتیجه برق پایتخت قطع شد.

 

نیرو های امنیتی افغان از همان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند.

 

در جریان یک هفته گذشته، این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند، خبر داده شد.

 

شرکت برشنا میگوید: باید برنامهء در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه های برق وارداتی با تهدیدی روبرو نشود.

 

وحید الله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه های برق را هدف حملات شان قرار ندهند:

 

” د افغانستان برشنا شرکت یکی از تاسیسات عام المنفعه است و تحت رهبری کدام حزب و روند سیاسی قرار ندارد. فقط یکی از شرکت های خدماتی است که برای هر افغان تحت هر روندی که باشد، برق رسانی میکند. “

 

بر اساس مطالعه بانک جهانی، تنها چهل درصد از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان، تنها بیست و پنج درصد برق را خود افغانستان تولید میکند و متباقی از کشور های همسایه وارد میشود.

 

ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران کشور های اند که قرارداد انتقال برق با افغانستان را بسته اند.

 

منابع آبی و بند های برق افغانستان به معیار های دهه هفتاد میلادی ساخته شده اند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار ساختن و تولید بسیاری از بند ها به دلیل نا امنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلاً آغاز نشده است.