- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پاکستان همه کاره نیست

پاکستان یک مجری است. ممکن است برنامه های فراتر از پاکستان باشد که به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک خود در افغانستان اجرا می شود. پاکستان نیز وقتی منافع خود را در گروه منافع دیگران می بیند برای به دست آوردن آن تلاش خواهد کرد و تنها بخشی از کلید صلح در دست پاکستان است

 

پس از گذشت ماه ها از حکومت وحدت ملی تاکنون هیچ کدام از وعده های آنان عملی نشده است. ظاهرا وعده های آنان بیشتر به خاطر رسیدن به قدرت و فریب دادن شهروندان کشور بوده است و زمان زیادی باید بگذرد تا وعده های سران قدرت در کشور عملی شود.

 

عبدالهادی ارغندی وال رییس حزب اسلامی در برنامه رو در رو در مورد عملکرد دو تیم و سران حکومتی کشور گفت: طبعا وقتی دو تیم باهم کار می کنند با برنامه هایی متفاوت و مجزا از هم روبرو می شویم که تلفیق آن برای برنامه جدید زمان گیر خواهد بود. متاسفانه ما در وضعیت سیاسی بی ثباتی قرار داشتیم که مجبور شدیم میان بد و بدتر حالت بد را انتخاب کنیم. هر چند بهتر این بود که در انتخابات یک برنده می داشتیم، چرا که تطبیق برنامه های یک تیم را بهتر می توان قضاوت کرد.

 

وی تفاوت در برنامه های دو تیم و توقع بالای دو رهبر و کسانی که از این تیم ها پشتیبانی کردند را سبب عدم تطبیق برنامه های آنان و وضعیت کنونی دانست و گفت: حزب اسلامی در عدم موفقیت این حکومت دخیل نیست و از دید سیاسی هر چند ما با این برنامه موافق بودیم اما 100 درصد عملکرد دولت وحدت ملی مورد تایید ما نیست.

 

ارغندی وال بزرگ ترین ضعف این حکومت در شرایط فعلی را عدم تصمیم گیری به موقع دانست و افزود: دیدگاه های هر دو تیم متفاوت است و گاها برای دست یابی امتیازات برای تیم خود فکر می کنند که سبب کند شدن کار می شود. بیشتر از 9 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد و تاکنون کابینه دولت کامل نشده است. وزیر دفاع که رکن اصلی حکومت داری است تاکنون مشخص نشده است و امیدورام که سلسله مشخص شدن مقام ها و ریاست ها سرعت بگیرد تا زمینه ای برای کار کرد میسر شود.

 

بر باور وی رییس جمهور با اعتمادی که به توافقنامه داشت تصور کرد می تواند به زودی بر مشکلات پیروز شد اما تاکنون برنامه دقیق و مدونی از حکومت ندیده ام که حداقل در بخش اقتصای برنامه مشخص داشته باشند. رییس جمهور در ابتدا بسیار خوش بین بود و تصور می کرد که به زودی باهم به توافق می رسند.

 

رییس حزب اسلامی همچنین در مورد امضای توافقنامه استخباراتی میان کابل و آی اس آی گفت: مردم خواهان داشتن روابط نیک و حسنه با پاکستان هستند اما ناامنی ها و جنگ های 13 سال گذشته افغانستان باورها را بدین سو کشانده است که دستگاه استخباراتی پاکستان در تمامی آنان دست داشته است. مشکل دوم در بندهای این توافقنامه است. در یکی از بندهای آن درمورد مبارزه با گروه های جدا طلب آمده است. درحالی در کشور گروه جدا طلب نداریم. سوم این که ما نباید در حالتی که هیچ اعتمادی نیست و اعتبار بر آن وجود ندارد دوستان خود را از جمله هند از دست بدهیم.

 

ارغندی وال تنها بخشی از کلید صلح را در دستان پاکستان دانست و گفت: پاکستان یک مجری است. ممکن است برنامه های فراتر از پاکستان باشد که به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک خود در افغانستان اجرا می شود. پاکستان نیز وقتی منافع خود را در گروه منافع دیگران می بیند برای به دست آوردن آن تلاش خواهد کرد و تنها بخشی از کلید صلح در دست پاکستان است.

 

وی در مورد تلاش های همکاری با پاکستان برای آوردن صلح در کشور گفت: تا زمانی که مشکل کشور با پاکستان حل نشود با گروه ها نیز حل نخواهد شد. پاکستان در جنگ های افغانستان دخیل است. بر همین اساس باید اول با دولت افغانستان به توافق برسیم.

 

ارغندی وال همچنین در مورد همکاری و مذاکرات حکومت با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و تاثیر این گروه بر صلح و ثبات گفت: اگر حکمتیار قانع شود و در پروسه صلح دخیل شود، یک گام بسیار بزرگ در آوردن صلح پیش رفته ایم. هر چند این گروه درجنگ ها خیلی دخیل نیستند اما همکاری آنان تاثیر گذار است. افراد زیادی از اعضای حزب اسلامی در افغانستان حضور دارند که نه از پالیسی جنگ حمایت می کنند و نه در کنار حکومت قرار می گیرند. اگر آقای حکمتیار به صلح بپیوندد تمام این نیروهای بالقوده به نیروهای بالفعل تبدیل می شود که می تواند تاثیرات خوبی در تغییرات سیاسی داشته باشند.

 

بر باور وی استاد سیاف و یا اسماعیل خان و دیگر مسوولین احزاب جهادی از وضعیت کنونی افغانستان رضایت ندارند. چرا که خلاف آنچه که مجاهدان می خواهد در این نظام صورت می گیرد. رهبران جهادی از حکومت کنار زده شده اند. ما باید نظامی را در افغانستان حاکم کنیم که جوابگوی خواسته های مردم افغانستان باشد و این که یک عده ادعا می کنند مجاهدان وظیفه خود را انجام داده است و حکومت بر عهده دیگران است درست نیست.

 

عبدالهادی ارغندی وال حکومت مزیت حکومت قبلی بر فعلی را اراده حاکمیت واحد دانست و گفت: در حکومت قبلی رییس جمهور تصمیم می گرفت و با اعضای کابینه خود عمل می کرد. هر تصمیمی که گرفته می شدعملی شد هر چند مشکلاتی هم داشتیم.

 

وی دلیل عدم همکاری مخالفان با کشور در زمینه صلح را وجود پاکستان دانست و افزود: عامل اصلی تداوم جنگ در افغانستان پاکستان است. اگر با پاکستان مشکل نداشتیم جنگ ها نیز دوام پیدا نمی کرد. رییس جمهور نیز از ابتدا سعی کرد مشکل امنیتی را حل کند. در کشوری که امنیت وجود نداشته باشد اقتصاد رشد نخواهد کرد. ناامنی ها سبب شده است اقتصاد کشور رشد نکند و سرمایه گذاری در کشور صورت نگیرد. ما برای آبادی و نجات کشور از زیر سلطه هر نوع استعمارگری نیاز به وحدت داریم.

افغانستان کشور عقب مانده نیست بلکه کشور عقب نگه داشته است. افغانستان در مدت کوتاهی از این فلاکت نجات می یابد تنها در زمانی که صلح در کشور باشد.

 

وی عملکرد شورای عالی صلح را خیلی موثر ندانست و گفت: شورای عالی صلح من حیث یک بخشی از تشکیلات دولتی افغانستان اقدام کرده است. دولت باید با برنامه های دقیق شورای صلح را به عنوان مجری تطبیق کننده پالسی های صلح خود بسازد و یا به شورای صلح این آزادی عمل را بدهد که برنامه صلح را آنان طرح کند و حکومت تایید کند. تا زمانی که اهداف بزرگ کشورهای دیگر در افغانستان جنگ را برافروزد و ما به مانند چوب سوخت برای تحقق اهداف آنان استفاده می شویم صلح تامین نمی شود.

 

ارغندی وال برای تغییر وضعیت کلی کشور در آینده گفت: یک جهش قوی باید به وجود آید تا وضعیت تغییر کند. دولت با تکمیل نظام خود با تکمیل کابینه خود برنامه کاری آغاز کند. وی ابراز امیدواری کرد تا برنامه های صد روزه وزارت ها جامعه عمل بپوشد.

 

وی همچنین عملکرد رییس جمهور را با وعده هایی که در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی داده بود مغایر دانست و گفت: در زمینه انتصاب چهره های جدید در کابینه حرف و عمل با هم متفاوت بود.

 

رییس حزب اسلامی موقف این حزب را در مورد ادامه اختلاف نظر و دیدگاه و ادامه جنجال در حکومت را همسو با مردم دانست و گفت: اگر زمانی احساس کنیم تداوم این وضعیت به خیر مردم ما نیست، ما در کنار مردم خود قرار می گیریم اقدام به کاری می کنیم که خیر مردم باشد. حزب اسلامی افغانستان با سایر نیروهای سیاسی و جهادی افغانستان برای اصلاح نظام و همکاری با نظام در تفاهم است. ما دنبال هیچ گونه امتیاز گیری نیستیم و بزرگترین امتیاز در طول زندگی ما خدمت گذاری صادقانه برای مردم افغانستان است.

 

بر باور وی رهبران جهادی چیزی جدا از این کشور نیستند. این افراد در بین مردم خود نفوذ دارند. در دفاع از کشور قربانی دادند و هنوز هم جایگاه خاص خود را در میان ملت دارند. اگر تمام نیروهای جهادی در یک طرف قرار بگیرد کسی دیگر قطعا در انتخابات برنده نخواهد شد. ثبات در کشور یکی از آرزوهای همه است و رهبران سیاسی و جهادی باید برای خارج شدن از این بلاتکلیفی باید باهم کار کنند.ما باید به خاطر رسیدن به اهداف بزرگ از اهداف کوچک خود بگذریم. صلح در حقیقت کلید انکشاف و شکوفایی افغانستان خواهد بود.

 

رییس حزب اسلامی همچنین منابع اکمالاتی مخالفان را مواد مخدر ندانست و گفت: بر باور من منابعی بزرگتر از مواد مخدر برای ادامه جنگ در کشور به مصرف رسیده است. تداوم جنگ در افغانستان به هزینه زیادی نیاز دارد و موضوع مواد مخدر یک نوع پوشش است. ما قربانی اهداف بیرونی دیگران هستیم و نباید بگذاریم دیگران از ما به عنوان وسیله برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

وی در پایان افزود: ما هرگز نباید ناامیدی را به خود راه بدهیم به خاطر این که اگر ما ناامید شویم کسانی که برای ما برنامه ریزی کرده اند خوشحال خواهند شد و به دولت افغانستان نیز توصیه می کنم که به گونه جدی در برابر خواسته های ملت مسوولانه عمل کنند. به چانه زنی ها خاتمه دهند چرا که ملت دیگر تحمل وضعیت موجود را ندارد.