- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پاکستانی ها می خواهند زور خود را به ما نشان دهند!

متاسفانه هرگاه مقام های افغانی می خواهند با پاکستانی ها صحبتی داشته باشند، پاکستانی ها می خواهند زور خود را به ما نشان دهند و بگویند که اگر عمر حکومت ما پاکستانی ها شصت و شش سال است ولی می توانیم شما را به زانو درآوریم.

 

با برگشت اشرف غنی از پاکستان بار دیگر قلب کابل آماج حمله گروهی مهاجمان قرار گرفت. در حمله گروهی مهاجمان بر سفارت اسپانیا دو شهروند خارجی، پنج سرباز و یک غیر نظامی جان باختند. این در حالی است که یک روز قبل از این حادثه مقام های پاکستان به اشرف غنی وعده صلح سپرده بودند. این حمله با وعده صلح پاکستانی ها چه ارتباطی دارد؟ و آیا افغانستان باردیگر به نام صلح قربانی جنگ خواهد شد؟

 

احمد سعیدی تحلیلگر مسایل سیاسی در برنامه «فراخبر» گفت: حمله بر سفارت اسپانیا حمله تخریب کننده ای بود. از ساعت شش آن شب تا چهار صبح ادامه داشت و مردم ما ناآرام بودند. متاسفانه هرگاه مقام های افغانی می خواهند با پاکستانی ها صحبتی داشته باشند، پاکستانی ها می خواهند زور خود را به ما نشان دهند و بگویند که اگر عمر حکومت ما پاکستانی ها شصت و شش سال است ولی می توانیم شما را به زانو درآوریم.

وی در خصوص وعده صلح پاکستان به افغانستان بیان داشت: مقام های پاکستانی به رییس جمهور افغانستان وعده صلح دادند اما هیچ کدام از این وعده ها عملی نخواهد شد. چرا که این وعده ها را مقام های ملکی داده اند در حالیکه تصمیم گیرنده در پاکستان آی اس آی و اردوی پاکستان است. تا وقتی که ما در منطقه به یک اجماع ملی نرسیم تا وقتی که ما نیروهای مسلح خود را تقویت نکنیم پاکستانی ها به ما زور شصت نشان می دهند و غیر از فریبکاری دیگر چیزی نخواهند داشت. چرا که حکومت ملکی در پاکستان تصمیم گیرنده نیست.

 

سعیدی معتقد است سیاستمداران کشور باید قدرت خود را به پاکستان نشان دهند و گفت: تا وقتی که نظامی های پاکستان به این باور نرسند که ما اردوی نیرومندی داریم و افغانستان دیگر زانو نمی زند، ملت بزرگی پشت نیروهای مسلح خود قرار دارد و حکومت وحدت ملی از یک پشتوانه ملی برخوردار است نه از یک پشتوانه قومی و تیمی، آنها به کار خود که جنگ در افغانستان است ادامه می دهند. چند روز قبل با تغییراتی که در امنیت ملی کشور صورت گرفت، نبیل استعفا داد. وی یک افغان وطن دوست، شجاع و دلیر بود. یک افغانی که افغانستان را دوست داشت اما پاکستانی ها نمی خواهند اینگونه افراد در نظام باشند.

 

این آگاه سیاسی دخالت پاکستانی ها در افغانستان را جدی خوانده و عنوان کرد: در مقرری هایی که در این اواخر در امنیت ملی صورت می گرفت، توافق نبیل وجود نداشت. وقتی در یک اداره زیردست ها با توافق مقرر نشوند، مشکلات زیادی در آن اداره ایجاد می شود. از طرفی دیگر نبیل طرفدار قرارداد امنیتی با پاکستان نبود و کسانی که موافق با آن بودند اظهار کردند که نبیل باعث شده است که این قرارداد به ثمر نرسد. مغز یک نظام استخبارات آن نظام است. اگر بخواهیم یک بدن فلج شود باید مغز آن را دچار مشکل کرد و یا از بین برد. حالا پاکستانی ها هم قصد دارند بر ریاست امنیت ملی تسلط پیدا کنند تا بتوانند مغز یا همان استخبارات کشور را کنترل کنند.

 

وی راه حل بیرون رفت از اوضاع کنونی را چنین بیان داشت: حکومت افغانستان باید هرچه زودتر سرنوشت تعدیل قانون سیاسی را که به مردم وعده داده بود مشخص نماید، لویه جرگه را برای تعدیل قانون سیاسی دایر نماید، زمان انتخابات پارلمانی را مشخص نماید، کمیشنرهای انتخاباتی را به زودی تعیین کند، تذکره های الکترونیکی را نیز توزیع نماید. اگر اشرف غنی این کارها را عملی نکند و مشکلات داخلی را حل و فصل نکند، ما با چالش های بزرگی روبرو می شویم.

 

سعیدی در مورد هدف قرار گرفتن جان نخبگان سیاسی در کشور اظهار کرد: جریانی در کشور به وجود آمده است تا کسانی که با حضور ستون های پنجم پاکستان در کشور مخالف هستند و منتقدان پاکستان هستند ترور، نابود و از سر راه برداشته شوند. کسانی که در داخل نظام صاحب مقام هستند و تا هنوز به سیاست های مداخله گرانه پاکستان تسلیم نشده اند، در خطر هستند. چرا که پاکستان همواره بر اشرف غنی فشارهای زیادی وارد می کند که اگر از ما صلح می خواهی باید این افراد در نظام افغانستان نباشند. در حالیکه باید مطمین بود که با حذف همین افراد هم صلح در کشور نخواهد آمد. چرا که پاکستان قصد دارد با حذف این افراد آزادانه تر به فعالیت های خود مشغول شود و روز به روز تروریست بیشتری روان کند تا هم اهداف خود و هم اهداف اربابان خود را عملی کند.

 

سعیدی افزود: زمامداران ما باید این را قبول کنند که پاکستان در وعده های خود صادق نیست و باید در سیاست های خود با این کشور احتیاط شدیدی کنند هر نوع خوشبینی در مقابل این کشور اشتباه محض است. حتی حالا که حکومت ملکی پاکستان به اشرف غنی قول هایی داده اند اما آنها تصمیم گیرنده نیستند. بلکه نظامی ها هستند که تصمیم می گیرند.

 

وی در پایان گفت: مردم افغانستان باید نیروهای مسلح کشور را حمایت کنند تا بتوانند وطن خود را نجات دهند، اگر از همین لحظه همه تسلیم شوند وپا به فرار بگذارند، آینده کشور خراب خواهد شد.