- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پاکسازی چندین روستا در کندز

عملیات

 

نیروهای پولیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی، عملیات مشترکی را به هدف پاکسازی برخی از مناطق نا امن درمربوطات شهر کندز راه اندازی کردند که در نتیجه آن چندین روستا از وجود هراس افگنان پاکسازی شد.

در جریان این عملیات، 9 هراس افگن طالب کشته و 8 هراس افگن دیگر زخمی شده اند.

 

روستا های زرخرید، گورتیپه، زاخیل، علی خیل و شوره خاک مربوطات مرکز شهر کندز به گونه کامل از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است.

 

در این عملیات، یک میل دهشکه، یک عراده موتر و مقداری مهمات نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.