- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پاکسازی ولسوالی پشتونکوت فاریاب از وجود شورشیان

در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان تحت قومانده جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، این بار مناطق ناامن خواجه ناموسی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب از وجود شورشیان جنگجو، پاکسازی گردید.

جگرن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین روز گذشته گفت، در جریان عملیات شمشیر ۲۵ به رهبری اردوی ملی و هدایت مستقیم جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، طی ۲۴ ساعت گذشته به شمول ملا نورالحق ولسوال نام نهاد طالبان ۱۶ نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی گردیده اند:

” طی ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی فاریاب، موفق شدند تا بازار خواجه ناموسی که ۸ کیلومتر را در بر میگیرد، پیشروی کنند و تلفات سنگینی را به طالبان مسلح وارد کنند. نظربه راپورهای استخباراتی ما به تعداد ۱۰ تن از طالبان مسلح کشته شدند که در بین آنها ملا نورالحق ولسوال نام نهاد طالبان شامل میباشد. و همچنان به تعداد ۶ تن شان زخم برداشتند. “

آقای رضایی میگوید، در جریان عملیات یادشده، ۸ تن از نیروهای شامل در عملیات نیز کشته و زخمی شده اند:

” در جریان عملیات یادشده به تعداد ۶ از تن از نهاد های امنیتی زخم برداشتند که زخم های شان سطحی است و همچنان ۲ نفر دیگر از نیروهای امنیتی شامل در عملیات شهید گردیدند. “

این درحالیست که منابع طالبان به رسانه ها ادعا نموده گفته که نه تنها ملا نورالحق ولسوال نام نهاد طالبان در مربوطات ولسوالی پشتونکوت فاریاب کشته نشده بلکه، در این درگیری طالبان مسلح ضربات سنگینی را به نیروهای دولتی وارد ساخته اند. اما این ادعا از سوی مقامات دولتی فاریاب رد شده است.

از سوی هم مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین میگوید، عملیات شمشیر ۲۵ در منطقه خواجه ناموسی پشتونکوت تا هنوز ادامه داشته و امکان آن میرود که تا عصر روز گذشته، کلاً ساحات نا امن خواجه ناموسی به تصرف نیروهای دولتی قرار بگیرد.

آقای رضایی در باره اظهار داشت:

” جنگ شدیدی که به بازار خواجه ناموسی صورت گرفت، در آن طالبان مسلح خط دفاعی انداخته بودند و جنگ تن به تن میان طالبان و نیروهای ما صورت گرفت و نیروهای امنیتی بعد از ظهر روز شنبه تا ساعت ۴ عصر درگیری شدیدی را پشت سر گذاشتند و احتمال دارد که تا ساعت ۴ عصر دیروز تمام ساحات خواجه ناموسی تصفیه و تلاشی گردد. “

به گفته باشنده گان محل، با راه اندازی عملیات و ادامه درگیری ها، شماری از خانواده ها ساحات خواجه ناموسی، منازل شان را ترک نموده و به شهر میمنه متواری شده اند که در مورد آمار و ارقام بیجا شده ها تاکنون گزارش دقیق از سوی مقامات مسئول ارایه نشده است.