- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پاکسازی جاده ها و تنظیم ترافیک در هشت ولایت کشور

[1]

طرح پاکسازی جاده ها با همکاری شاروالی ها و سایر نهاد های ولایات کابل ، ننگرهار ، هرات ، قندهار ، بلخ ،غزنی ،قندوز و پروان با جدیت ادامه دارد.

وزارت داخله می گوید: کمپاین وسیع پاکسازی جاده ها و تنظیم ترافیک کماکان در هشت ولایت از جمله کابل ادامه دارد.
این کمپاین(طرح) بمنظور تنظیم بهتر جریان ترافیک، برداشتن موانع،آوردن نظم در جاده ها، متوقف ساختن واسطه های فاقد اسناد قانونی و شیشه سیاه ، منع ورود وسایط تناژ بلندباربری در شهرها، پاکسازی پیاده روها، تنظیم و انتقال دست فروشان به محلات تعیین شده، با همکاری شاروالی ها و سایر نهاد های ولایات کابل ، ننگرهار ، هرات ، قندهار ، بلخ ،غزنی ،قندوز و پروان با جدیت ادامه دارد.