- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پاکسازی بیش از هشتاد فیصد ولایت فاریاب از وجود طالبان مسلح

طالبان افغانستان [1]

نیروهای دولتی درعملیات‌های ‌شان توانسته اند که بیش از هشتاد فیصد خاک این ولایت را از وجود طالبان پاکسازی کنند.

مقام‌های امنیتی ولایت فاریاب گفته اند که نیروهای دولتی درین ولایت پیشروهای زیادی داشته اند.

قوماندان لوای اول قول اردوی دوصدو نه شاهین می‌گوید که نیروهای دولتی درعملیات‌های ‌شان توانسته اند که بیش از هشتاد فیصد خاک این ولایت را از وجود طالبان پاکسازی کنند.

در همین حال باشنده‌گان فاریاب از نیروهای دولتی میخواهند که برای جلوگیری از حضور دوباره طالبان پُسته‌های امنیتی را بیشتر بسازند.

قریه ی بلوچ ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب پیش از این در ادارل طالبان بود، اما به تازه‌گی از وجود طالبان پاکسازی شده است.

جنرال جنت گل کروخیل، قوماندان لوای اول قول اردوی دصدو نه شاهین گفت: عملیات ما ادامه دارد پیشروی ادامه دارد تا هنوز ارقام تلفات دشمن معلوم نیست. و ما تقریبأ هشتاد فیصد ساحه را از وجود دشمن تسخیر کردیم.

در همین حال باشنده‌گان این قریه می‌گویند که طالبان خانه‌هایشان را ویران کرده است.

یک تن از باشنده‌گان محل گفت: طالبان دو پسرم را کشته اند و ما می خواهیم که در ولسوالی امنیت برقرار شود.

یک تن از باشنده‌گان دیگر می‌گوید که : پنج ماه می شود که ما مردم آوره هستیم و از دست طالبان بسیار ظلم دیدیم و خانه های ما را چور کردند.

از سوی دیگر نیروهای خیزش های مردمی به طالبان هشدار میدهد که اگر تسلیم نشوند نابود خواهند شد.

ملا کرم، قوماندان نیروهای خیزش های مردمی در فاریاب گفت: مردم های ما ترور شدند تا هنوز ۷۳ نفر ترور شده اند و به همین خاطر تصمیم گرفتیم که ازاین فاجعه جلوگیری کنیم.

باشنده‌گان قریه هایی که به تازه‌گی از وجود طالبان پاکسازی شده است از نیروهای دولتی میخواهند که برای جلوگیری از حضور دوبارۀ طالبان پُسته‌هایشان را بیشتر بسازند.