- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

يك موتر پر از اسلحه در حوزه 9 شهر كابل كشف شد.

[1]

وزارت داخله از كشف يك موتر پر از سلاح از مربوطات حوزه نهم شهر كابل خبر داده است.صديق صديقي سخنگوي اين وزارت امروز گفت، اين موتر ديروز كشف گرديد و به اتهام اين قضيه چهار تن نيز بازداشت شده اند.

آقاي صديقي گفت، تا كنون معلوم نيست كه اين سلاح به كجا انتقال داده مي شد اما تحقيقات در مورد ادامه دارد.