- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

معرفی ویس برمک به حیث سرپرست وزارت داخله کشور

ویس برمک [1]

ویس احمد برمک به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت داخله شد.

آقای برمک قبل ازین در پست وزیر دولت در امور رسیده‎گی به حوادث کار کرده‌است.

پیش از این رئیس جمهور غنی در احکام جداگانه، سه تن را به‌عنوان نامزد وزیران اقتصاد، مخابرات و فواید عامه معرفی کرده‌است.