- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وقوع یک انفجار در ولسوالی جانی‌خیل پکتیکا

پکتیکا

در اثر وقوع یک انفجار در ولسوالی جانی‌خیل پکتیکا چهار کودک و یک زن کشته شدند.

محمد الرحمان ایاز سخنگوی والی پکتیکا گفت، که درین رویداد شش کودک دیگر و یک زن نیز زخمی شده‌اند.

آقای ایاز در مورد چگونگی این انفجار گفت: شورشیان روز گذشته موتر سایکل بمبگذاری شده را در مقابل یک خانه متوقف ساخته بودند کودکان این خانواده موتر سایکل را داخل خانه برده‌اند و انفجار در داخل خانه صورت گرفته که در نتیجه چهار کودک شهید شده‌اند.

به گفته آقای ایاز، زخمیان به شفاخانه منتقل شده‌اند و وضعیت شان خوب است.