- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وقوع یک انفجار در ولایت خوست

[1]

به گفته مقام های محلی چهار فرد ملکی درانفجاری در مارکت شهر خوست کشته و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشته اند.

در حالی که برخی از مقامات محلی می گویند: این انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در زیرزمینی مارکیت گرمابه، بوده و درنتیجۀ آن یک تن جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته اند، اما، حبیب شاه انصاری، رییس صحت عامۀ خوست می گوید که دراین انفجار چهار تن جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشته اند.

مقام های امنیتی تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

هیچ جمعی تاکنون مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.