- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وقتی اشغال کشور رسمیت می یابد

گذشته از تمام خوش خدمتی های حامد کرزی به سربازان امریکایی در خاک افغانستان اما ممانعت وی از ورود یک عضو کنگره امریکا و دیپلمات ارشد این کشور به کابل فراموش ناشدنی است.

درخصوص استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور فارغ از تمام شعارها و وعده وعیدهای خوش و رنگ و لعاب و گزافه گویی ها و بازی با افکار عمومی، ورود و خروج ناگهانی و بی مقدمه و بی موخره ساستمداران خارجی را می توان مد نظر قرار داد.

در اتفاقی حقیقتا تاریخی و تکرار ناشدنی که بسا برای دوره های چند دهه ای آتی پارلمان مایه ننگ و ملامت باشد نمایندگان سراپا تعظیم با اکثریت آرا توافقنامه های امنیتی ناتو و امریکا با افغانستان را به تایید رساندند که هیاتی از کنگره در ارگ حضور یافت.

گذشته از تمام خوش خدمتی های بعضا ساده انگارانه و ناآگاهانه حامد کرزی به برنامه ها، غرض ها، اهداف و امیال سربازان امریکایی در خاک افغانستان اما ممانعت وی از ورود یک عضو کنگره امریکا و دیپلمات ارشد این کشور به کابل فراموش ناشدنی است.

با این وصف که در محافل و کوچه و بازار و جلسات نخبگان سیاسی از انفعال و واپس زدگی و رخوت دولت وحدت ملی در قبال کاخ سفید می رود؛ ورود و خروج بی اجازه قبلی یا دعوت رسمی مقامات داخلی از اراکین خارجی روزبروز بیشتر باب و عرف می گردد.

در کمتر از دو ماه گذشته از زمان حکمرانی اشرف غنی بر خاک و مال و جان و ناموس میلیون ها افغانستانی مقیم در این سرزمین، به مراتب شاهد و شنونده حضور ناگهانی و بی مقدمه و خروج ناگهانی و بی موخره رییس جمهور، وزیرخارجه، سفیر و دیپلماتهای امریکایی در افغانستان بوده ایم.

این سریال روتین همچنان ادامه یافت تا اینکه هیاتی بلندپایه متشکل از 6 تن از اعضای کنگره امریکا همزمان با رایزنی و بررسی توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن و کابل ناتو در پارلمان به ارگ ریاست جمهوری کابل بر عبدالله ظاهر شد تا به اشغال کشور رسمیت بخشد.

وقتی اشغال یک کشور توسط استکبار جهانی و همدستان پیر و مکاره اش در غرب سندیت و رسمیت یافته است و سرباز پیاده امریکایی با ارتکاب بدترین جنایات کمترین پیگیری قضایی و برخورد قانونی را به خود نمی بیند؛ انتظار کسب اجازه یا حداقل اطلاع قبلی برای ورود به کابل و مقر ارگ ریاست جمهوری از کنگره امریکا انتظار بزرگی است.

داکتر عبدالله درحالی با ابراز مسرت از تایید پارلمان بر توافقنامه های امنیتی با ناتو واشنگتن به کنگره خوشآمد گفت که دوران گذار که افغانستان را نیازمند حمایت و کمک غرب به قلب اسیا نموده است نه زمان معینی دارد و نه میزان و نوع کمک های مشخصی.