افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه 2 -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 22 مارس , 2012 لینک کوتاه خبر :

وضعيت کودکان در افغانستان

 

 

انسان به عنوان موجود اشرف مخلوقات الهي بوده مهمترين‌ عاملي‌ كه‌ سبب‌ رشد وتعالي‌انسان‌ و حركت‌ او به‌ سمت‌ كمال ‌مي‌گردد تربيت‌ صحيح‌ است‌.کار شناسان مسايل اجتماعي مدرسه ابتدائيه يک انسان را دامان پاک مادر گفته اند و مربي آن مدرسه را هم مادر معرفي ميکنند. پس اين مربي بايد از مهارت هاي فوق العاده ويژه استفاده کند تا بتواند شخصيت مناسب را براي فرزندش در مراحل مختلف زماني به تجربه بگيريد. مادر نقش مهم را در رشد کودک دارد تا اينکه کودک بتواند در اجتماع ظاهر گردد و با پديده هاي اجتماعي سازگاري پيدا نمايد.

اديان و قوانين بشري با اينکه نقش خانواده و بخصوص والدين در رشد و نمو کودکان موثر دانسته و تاکيد ميدارد تا از خشونت در مقابل آنها جدآ خوداري نمايند.
بخصوص دين مبين اسلام تمام پيروان خويش را به شفقت براي خود سالان هدايت نموده و تاکيد بالاي پرورش سالم کودکان ميکند دارد و والدين را هدايت داده تا نيازمندي هاي مادي و معنوي کودکان شان را بر آورده نمايند.

پيامبر بزرگوار اسلام ارشاد فرموده اند که همانطوريکه والدين بالاي فرزندانشان حقوقي دارند برعکس فرزندان شان نيز حقوقي بر بالاي والدين خويش دارد.
جامعه ملل هم با درک مکلفيت خويش در خصوص حق و حقوق کودکان کنوانسيون را به منظور تامين و تحقق آرمان هاي اين سازمان در قبال کودکان تاسيس نموده است. و کشور هاي عضو اين سازمان مکلف به رعايت و تطبيق مواد اين کنوانسيون گرديده اند.
منجمله جمهوري اسلامي افغانستان نيز مکلف رعايت و تطبيق اين کنوانسيون در قلمرو خويش شده و تعهد سپرده است تا از هيج نوع سعي در راستاي تحقق کنوانسيون حقوق کودک وساير پرنسيپ هاي بشري دريغ ننمايد.

افغانستان با اينکه يک کشور در حال جنگ ميباشد و حاکميت قانون بشکل که بايد تطبيق گردد متاسفانه در اکثريت از قلمرو اين کشور حاکميت قانون ضعيف بوده وحتي از کودکان به منظور سرباز گيري در جنگ ها نيز استفاده ميشود. حتي نيروي هاي مخالف مسلح دولت در اين کشور کودکان را براي مقاصد عمل انتحار (خودکش) شستشويي مغزي نموده و آنها را تجت تاثير افکار بنياد گرايي خويش قرار ميدهند. سازمانها مدافع حقوق کودکان در افغانستان چندين بار از وضعيت کودکان در اين کشور اظهار نگراني کردند و خواهان توجه بيشتر جامعه جهاني و دولت افغانستان در زمينه حقوق کودک شده اند.

مبحث جدي ديگر مشکلات اقتصادي افغانستان بوده تطبق گزارش هاي سازمان هاي معتبر جهاني افغانستان يک کشور جهان سوم بوده و در طول جنگ هاي سه دهه بيشترينه زير ساخت هاي سياسي ، اقتصادي ، و اجتماعي خويش را از دست داده و نابود گرديده اند.

نظر به تاريخ افغانستان اين کشور زراعت پيشه بوده و اکثريت از اتباع اين کشور مشغول زراعت و باغداري بوده اند. متاسفانه که جنگهاي سه دهه مردم را مجبور به مهاجرت هاي فرا مرزي و داخلي نموده است و تعداد ديگر هم در اين جنگها کشته و يا معلول و معيوب و يا معتاد به مواد مخدر گرديده اند.

قرار گزارش سازمان ملل افغانستان در رديف اول از جمله کشور هاي زرع کننده مواد مخدر در جهان شناخته شده است. دولت افغانستان و جامعه جهاني يک از اعوامل بحران در اين کشور را زرع اين مواد مخدر ميدانند.
دولت افغانستان هم که دارد نظام نوين اقتصادي را که بازار آزاد باشد به تجربه گرفته است. که تعداد از کارشناسان اقتصادي نظام اقتصادي بازار آزاد را نه تنها در شرايط کنوني کشورشان موثر نخوانده بلکه اظهار ميدارند که سبب بوجود آوردن طبقات اجتماعي و فساد در جامعه گرديده است. که تعداد اقليت از مردم در اين کشور با بدست آوردن کمک هاي جامعه جهاني و قرار داده هاي گزاف مالي از نيروهاي ناتو و ساير کشور هاي کمک کننده توانسته اند. داراي هاي زيادي پيدا کنند و تعداد اکثريت از مردم نه تنها مستفيد از اين کمک ها شده اند بلکه زندگي شان بدتر ازگذشته شده است.

اين خانواده ها در نهايت از مجبوريت کودکان نازنين شان را مانع رفتن به مدرسه ميشوند تا اينکه جگر گوشه هايشان را به کار هاي شاخه ميگمارند. تا لقمه نان را براي خانواده هايشان بياوند. گماشتن اين کودکان در فعاليت هاي شاقه و آسيب پذيري ها خياباني اين کودکان را از حق آموزش و پرورش شان محروم ميسازد. که محروم شدن نسل آينده کشور از سواد کشور را مواجه به يک بحران عميق ديگر خواهد نمود.

محبث ديگر مشکلات اجتماعي در اين کشور ميباشد.بزرگترين مشکل اجتماعي در افغانستان نبود شغل است و فساد اداري است اکثريت مردم اين کشور از بيکاري و فساد اداري رنج ميبرند و ناچار روي به نيروي مخالف مسلح دولت مياورند که مورد استفاده مخالفان مسلح دولت قرار ميگريند و يا دست به اعتياد به مواد مخدر ميزنند و عده ديگر از جوانان که تازه خواهان شموليت در موسسات تحصيلات عالي دولتي ميباشند . دولت قادر به جذب همه جوانان متقاظا نيست و تعداد کثير از جوانان از راه يافتن به موسسات تحصيلات عالي مايوس ميگردند. در رقم افراد بي شغل افزود به عمل ميايد. و تعداد از جوانان ديگر که با در دست داشتن مدرک دانشگاهي از شغل يابي به علت فساد اداري در ادارت افغانستان ناميد ميشوند.دست به مهاجرت هاي غير قانوني به کشور هاي ديگر ميزنند.

نتيجه گيري:
به اساس گزارش هاي موسسات مختلف تحقيقي اکثريت کودکان در افغانستان آسيب پذير بوده و از حق و حقوق خويش به دلايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي که در فوق بالاي آنها اشارات صورت گرفت ناگزير محروم ساخته ميشوند.
پروگرام هاي نيز اتخاذ بايد گردد تا خانواده از حقوق کودکانشان اگاهي پيدا نموده و ديگر اين اجازه را بخود ندهند تا مانع رفتن به مدرسه کودکانشان گردند.چون خانواده نقش بسيار مهم را در پرورش کودکانشان طوريکه در بالا اشاره شد دارند.
همچنان دولت و سازمانهاي دفاع از حقوق کودکان نيز بايد در زمينه شغل زايي براي خانواده هاي اين کودکان بي بضاعت کمک ها همجانبه نموده و تلاش نمايند تا کمک هاي کشور هاي بيروني و سازمان هاي بين المللي را براي اين کودکان جلب نموده تا باشد که ديگر اين معصومان مواجه به آسيب هاي اجتماعي و رواني نگردند.
در حال حاضر در نقاط از افغانستان کودکان بنا به موجوديت جنگ و افراد مسلح مخالف دولت نمتوانند که از حق سواد خود مستفيد گردند. که تدام اين چالش سبب يک بحران بزرگي در آينده به افغانستان خواهد گرديد.
براي بيرون رفت از اين معضله بزرگ اجتماعي دولت بايد که تدابير را اتخاذ نمايد چون اين کودکان فرداي اين کشور هستند دولت مکلف به فراهم آوري فضاي خوب آموزشي براي اين کودکان گرديده است.
پس بايد دولت اقدامات جدي را روي دست بگيرد تا عوامل که کودکان را از حقوق شان محروم ميسازد با آن مبارزه جدي صورت بگيرد. بخصوص در زمينه هاي آموزشي و فراهم آوري شغل براي خانواده هاي مستضف و بلند بردن حقوق شهدا و معلولين تا اين خانواده ها مجبور نگردند تا کودکان معصوم شان را از حقوق شان محروم سازند.

نويسنده: نجمان

  1. خاطره :

    متاسفانه کودکان افغان در وضعیت دشوار و نگران کننده قرار دارند، این معصومان در حالیکه مصروف درس و تعلیم، گذشتاندن و لذت بردن از دوران واقعی کودکانه ای خویش باشند بر عکس با انجام دادن کارهای شاقه و قرار گرفتن مشکلات نگران کننده زندگی مخصوصآ فقر از این همه محروم اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار