- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وضعيت زنان افغانستان با شعار های غرب بهبود نمي يابد!

[1]

مردم افغانستان از ده سال قبل بدين سو نظام سياسي مبتني بر دموكراسي را تجربه مي كنند، شاهد ادعاي هاي زيادي از سوي برخي از نهاد هاي ملي وبين المللي كه خود را در راستاي حق طلبي زنان پیشتاز مي دانند، هستند.

خانم مرضيه جعفري از فعالان فرهنگی و اجتماعی در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداي افغان(آوا) گفت: آنچه كه به عنوان يكي از دستاورد هاي عمده نظام سياسي ده ساله کشور محسوب مي شود ايجاد وزارتی بنام وزارت امور زنان در چوكات قوه اجرايه مي باشد.

وی گفت: بدون شك ماهيت چنين وزارتی مي تواند به نفع زنان افغان باشد، اما با تأسف كسانيكه در اين وزارت از موقعیت به وجود آمده درست استفاده نکرده  و حتی آگاهي لازم  از حقوق زن در اسلام را ندارند.

به گفته خانم جعفري، تنها مرجع دولتي كه در راستاي اعاده حقوق زن در افغانستان كار مي كند همين وزارت می باشد اما با تأسف به دليل نبود درايت كامل و ظرفيت مناسب در اين وزارت خانه، هنوز هم حقوق واقعي زنان ناشناخته باقي مانده است.

وی با اشاره به شعار هاي زيادي که از سوي متحدين افغانستان درباره حقوق زنان داده مي شود،گفت: تا كنون هیچ تلاشی در راستاي شناسايي حقوق این قشر از جامعه صورت نگرفته  بلكه بيشتر پایمال شده است.

این بانوی فرهنگی خاطرنشان کرد: با توجه به شعار هاي ملي وبين المللي كه در راستاي حقوق زنان داده مي شود و كمك هايی كه در اين زمينه سرازير گرديده است در مجموع نتيجه مناسبی را به دليل عدم ظرفيت در اين وزارت خانه به دنبال نداشته است .

خانم جعفری افزود: تمركز جامعه جهاني در راستاي هم صدايي و هم كلامي افغانستان در خصوص اعاده حقوق زنان  بيشتر در حد شعار باقی ماندند و بدون شك با استفاده از اين شعار ها منافع برخي از كشور ها تأمين شده وهيچ گونه بهبودي در رابطه به وضعيت زنان افغانستان تا كنون به چشم نمي خورد.

وي با بیان اینکه افغانستان علاوه بر اینکه يك جامعه اسلامي است، بيشتر سنتي مي باشد، اظهار داشت: در چنين جامعه ای بايد ارزش هاي واقعي و ديني آن در نظر گرفته شود و بر مبنايي ارزش هاي اسلامي آنها عمل شود.

وي در اخير تنها اقدامی كه وضعیت فعلی زنان افغانستان را تغییر خواهد داد به کار گیری افراد شايسته با ديدگاه اسلامي و ارزش هاي ديني به جای کسانی که از غرب آمده و در راس امور قرار دارند، عنوان کرد و افزود: در غير این صورت، وضعيت زنان افغانستان با شعار های غرب بهبود نمي يابد و بدتر خواهد شد.

آواپرس