- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیر خارجۀ ناروی: افغانستان یک کشور شکننده است!

بورژ برندی

 

وزیر خارجۀ ناروی می‌گوید که ناروی کمک‌های بشری‌اش را برای افغانستان دو برابر می‌کند و امیدوار است که این کمک‌ها در زمینه‌های مناسب به مصرف برسند.

 

به گفتۀ بورژ برندی، وزیر امور خارجۀ ناروی، ناروی کمک‌های بشردوستانه‌اش به ۲۰۸ میلیون کرون افزایش می‌دهد؛ یعنی دو برابر کمک‌های سال پیش.

 

بورژ برندی، وزیر خارجۀ کشور شاهی ناروی، که سرگرم دیدار از کابل است، می‌گوید که افغانستان هنوز یک کشور شکننده است: «نیازمندی‌های بسیار داریم. افغانستان هنوز یک کشور شکننده‌است. اما پیشرفت‌هایی را نیز دیده ایم.»

 

وزیر خارجه ناروی، همچنان بر نیاز مبارزه با فساد اداری در افغانستان تأکید می‌ورزد: «موقف ما روشن است؛ اگر فساد وجود دارد، ما ناگزیر خواهیم شد که خود را کنار بکشیم و نیز پیام روشنی بفرستیم که حکومت آن را جدی بگیرد و این معضل را پولیس و دادستانی بررسی کنند و فساد پیشه‌گان باید بهای فسادشان را بپردازند.»

 

از سویی هم، نیکولاس هیسام، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل می‌گوید که شهروندان افغانستان از ادامۀ خشونت‌ها سخت رنج می‌برند و روند صلح باید به کاهش خشونت‌ها بینجامد: «ما از یک روند صلح پشتیبانی خواهیم کرد که باعث کاهش سطح خشونت شود که شهروندان افغانستان با آن روبه‌رو هستند.»

 

وزیر خارجه ناروی در حالی از کابل دیدار می‌کند که به تازه‌گی همایش توامندسازی زنان به کمک ناروی و ایالات متحده امریکا برگذار شده‌است.