- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیر تحصیلات عالی از پوهاند بابری تقدیر کرد!

پوهاند بابری

محفل  تقدیراز پوهاند محمد عثمان بابری در مقر وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

 

در این محفل که هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های مرکز و تعداد از کارمندان وزارت تحصیلات عالی شرکت نموده بودند، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، پوهاند بابری را یک شخص بادرایت، شایسته، لایق و متعهد خطاب نموده گفت پوهاند محمد عثمان بابری بیش از یک دهه مسوولیت معینیت علمی را که یکی از پست های کلیدی این وزارت می باشد، با تحمل هر گونه مشکلات و دشواری ها موفقانه به بیش برد. وی گفت پوهاند بابری نظر به تصمیم شخصی شان که ادامه تحصیلات در مقطع دوکتورا در کشور آلمان می باشد از این پست کنار رفتند. وزیر تحصیلات عالی علاوه کرد با درنظر داشت تجربه کاری پوهاند بابری ایشان در پست مشاوریت این وزارت به کار شان ادامه خواهند داد و از تجارب شان در این وزارت استفاده صورت خواهد گرفت. بعداً پوهاند محمد عثمان بابری ضمن قدردانی از رهبری وزارت تحصیلات عالی در رابطه به فعالیت های یک دوره کاری خویش در این وزارت معلومات ارائه نموده گفت با تعهد و مسوولیتی که در قبال مردم و کشور خویش دارد در هرگونه شرایط و حالات حاضر به خدمتگذاری می باشد. متعاقباً پوهاند دوکتور بری صدیقی معین محصلان وزارت تحصیلات عالی در رابطه به شخصیت و کارکرد های پوهاند بابری در وزارت تحصیلات عالی صحبت نموده گفت کار در پست های دولتی را امتیاز نه بلکه مسوولیت و بار سنگینی خواند که خوشبختانه پوهاند بابری توانست در این مدت با متانت و مسوولیت پذیری کامل از آن بدرآید. همچنان پوهاند حمید الله امین مشاور وزارت تحصیلات عالی سهم پوهاند بابری را در دستآرود های این وزارت بزرگ خوانده گفت ایشان در طول یک دهه با قبول تمام مشکلات توانستند از این آزمون موفقانه بیرون ایند. در اخیر این محفل به پاس خدمات پوهاند محمد عثمان بابری تقدیر نامه از سوی وزیر تحصیلات عالی به وی اهدا شد.