- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیری: عملیات اردوی ملی افغان بنام فتح در ولایت و مناطق نا آرام کشور ادامه دارد

عملیات اردوی ملی افغانستان بنام فتح در ولایت و مناطق نا آرام کشور ادامه دارد.

 

دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت:

 

“ما در زمستان عملیاتی بنام فتح داشتیم. همین اکنون که من صحبت می کنیم 23 عملیات در دو ولایت افغانستان جریان دارد.”

 

از سوی دیگر، وزارت دفاع دیروز گفت، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفین مسلح، 54 شورشی طالب کشته شده اند.