- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیرمبارزه علیه موادمخدر با سفیرافغانستان دراُتریش دیدار کرد

 

پوهنوال سلامت عظیمی با سفیرتازه گماشته‌شده افغانستان در اتریش، دیدار و گفتگو کرد.

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن تبریکی سِمَت جدید به سفیر افغانستان در ویانا، گفت: همکاری سفارت افغانستان مقیم اتریش بخاطر موجودیت بسیاری از سازمان‌های بین المللی در این کشور، خیلی مهم است و می‌تواند درلابی‌گری بخاطر هماهنگی، جلب کمک ها و پررنگ نشان دادن نقش افغانستان در نشست ها و تصمیم گیری‌ها در تمام عرصه‌ها بخصوص مبارزه علیه مواد مخدر، نقش ارزنده‌ای را بازی نماید.

ایشان در مورد سازمان‌هایی که افغانستان در آن عضویت دارد و یا به حیث ناظر در آن شرکت می‌کند، برنامه ها و نشست هایی که تا بحال برگزار گردیده است و همچنان موقف وسیاست کشورها در قبال مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان معلومات مفصل ارایه نمود.

پوهنوال عظیمی در مورد موقف سازمانهای بین الملی و نیت برخی از کشورها در قبال مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان معلومات داده علاوه نمود: یک تعداد کشورهای شرقی در تلاش اند تا افغانستان را منشا و مبدا مواد مخدر نشان دهند در حالیکه افغانستان قربانی مواد مخدر است که این کار آنان منصفانه نیست.

 

خانم خجسته ابراهیم‌خیل سفیر تازه‌ گماشته‌شده افغانستان در اتریش ضمن سپاس‌گذاری از معلومات ارایه شده گفت: من تقرر خود را یک امتیاز نه بلکه یک مسوولیت می‌دانم از همین خاطر تلاش نمودم تا قبل از رفتن به ویانا معلومات خود را در رابطه با تمام سازمان‌های مقیم اتریش بخصوص برنامه‌های مشترک شان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر، مهاجرین و سایر بخش ها با افغانستان آگاهی حاصل نمایم.

ایشان علاوه نمود: حمایت وزیرمبارزه علیه مواد مخدر و تیم ایشان بخاطر انجام دادن هرچه خوبتر کارها، از ارزش بالایی برخوردار است.

سیدفیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن تبریکی سِمَت جدید به سفیر افغانستان در ویانا افزود: چیزی که مهم است موقف سازمانهای بین المللی در ارتباط با مواد مخدر افغانستان است چون متاسفانه برخی از سازمانها زیرتاثیر کشورهایی است که عملن بخاطر منشا و مبدا نشان دادن افغانستان تلاش داشته و در طول سالیان متمادی هیچ کمکی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر به افغانستان ننموده اند.

آقای حسینی افزود: درست است که کوکنار در افغانستان کِشت می‌گردد اما عوامل متعدد زیاد خارجی و داخلی واردن شدن مواد پیش ساز از خارج، بیشترین استفاده، قاچاق و سایر موارد که همه در خارج از افغانستان صورت می‌گیرد را نباید فراموش کرد و اینکه بیشترین منفعت این کشت برای کشورهایی می‌رسد که افغانستان را مبدا و منشای مواد مخدر می‌دانند.

قابل یادآوری است که این نشست به تاریخ 27 ثور 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، خجسته ابراهیم‌خیل سفیر تازه گماشته‌شده افغانستان در اتریش، سید فیصل حسینی معین مالی و اداری و سایر مسوولین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت برگزار گردید.