- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیرداخله وضعیت امنیتی ولایت‎های شمال شرقی را بررسی کرد

تاج محمد جاهد

 

تاج محمد جاهد برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت‎های شمال شرقی، سفر چهار روزه ای را انجام داد.

 

در این سفر با نیروهای پولیس در خطوط مقدم جبهه در ولایت‎های بدخشان، تخار و کندز دیدار کرد.

 

ولسوالی بهارک بدخشان، خواجه غار در تخار و دشت ارچی در کندز، مناطقی بودند که وزیر داخله در آنجا با نیروهای امنیتی و مردم دیدار کرد.

 

بر اساس خبرنامه وزارت داخله، باشنده‎های این ولسوالی‎ها، پیشنهادهایشان را جهت بهبود وضعیت امنیتی با تاج محمد جاهد در میان گذاشتند.

 

شماری از اعضای شوراهای ولایتی و جامعه مدنی و فعالان هم از ولایت‎های کندز، تخار و بدخشان، پیشنهادهایی را برای وزیرامورداخله در مورد بهبود امنیت مطرح کرده‎اند.