- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیران دفاع،داخله،انکشاف شهری و تحصیلات عالی از استیضاح معاف شدند!

ولسی جرگه، 4 وزیر کابینه ( دفاع، داخله، انکشاف شهری و تحصیلات عالی ) را از استیضاح معاف کرد!

برخی از نمایندگان پارلمان گفتند که این وزرا در سال 1390 در پست های که اکنون ایفای وظیفه می کنند، نبودند و نباید از آنان در مورد عدم مصرف بودجه انکشافی سال گذشته سوالات مطرح شود.

اما برخی از وکیلان با این فیصله ولسی جرگه مخالفت نشان داده و این کار را خلاف اصول داخلی این جرگه عنوان کرده اند.

هیات اداری ولسی جرگه گفت: بزودی تاریخ استیضاح 7 وزیر دیگر اعلام خواهد شد.