- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیران اقتصاد، مالیه و تجارت به مشرانو جرگه فرا خوانده شدند

[1]

شماری ازاعضای مشرانو جرگه امروز (سه شنبه) به دلیل رشد ضعیف اقتصاد ملی و معلومات در مورد در آمد سالانه کشور، وزیران اقتصاد، مالیه، تجارت و مشاور اقتصادی ریاست جمهوری را به جلسه عمومی این مجلس فرا خواندند.
عبدالوهاب عرفانی عضو مشرانوجرگه گفت:” با وجود کمک های بین المللی، اقتصاد کشور در ده سال گذشته رشد ناچیز کرده است که عوامل آن به صورت دقیق باید بررسی شود.”
این نگرانی ها در حالی صورت می گیرد که جامعه در جریان ده سال گذشته، نزدیک به 70 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.
شماری از آگاهان به این باور اند که وجود فساد گسترده مالی در نهادهای دولتی و موسسات خارجی منجر به حیف و میل مقدار زیادی از این کمک ها شده است.

با این وجود، جامعه جهانی یک بار دیگر تعهد کرده است که پس از سال 2014، 4 اعشاریه یک میلیارد دالر را سالانه برای تامین مصارف نیروهای امنیتی افغانستان کمک می کند.
تاکید بر ظرفیت سازی داخلی
شماری اعضای مشرانوجرگه می گویند، در صورتی که در آمد ها و زیر بنا های داخلی کشور رشد نکند، کمک های جامعه جهانی تاثیرمثبت، در زمینه پیشرفت افغانستان ندارد.
عبدالوهاب عرفانی عضو مشرانوجرگه گفت:” قرار بود در نشست شیکاگو این مبلغ (4 اعشاریه 1 ملیارد دالر) سالانه توسط جامعه جهانی تعهد شود؛ اما موضع گیری کشورهای عضو ناتو نشان می دهد که همه آنان به دنبال منافع خود در منطقه هستند نه ثبات افغانستان.”
خالق داد بلاغی عضو دیگر مشرانوجرگه می گوید که در صورت تکرار اشتباهات جامعه جهانی، افغانستان بار دیگر به مرکز تربیه و تجهیز تروریزم مبدل خواهد شد.
او نتایج نشست شیکاگو را برای افغانستان حیاتی خوانده گفت که در صورت ادامه کمک های وعده داده شده، آینده درخشانی درانتظار افغان ها خواهد بود.
در نشست شیکاگو که با اشتراک رهبران سیاسی 60 کشور جهان در  یکشنبه و دوشنبه هفته جاری برگزار شد، روی مسایل کلان ملی افغانستان میان رئیس جمهور کرزی و مقام های ناتو بحث و گفتگو صورت گرفته است.

بخدی