- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزير خارجه جاپان وارد افغانستان شد.

[1]

كويچيرو گمبا وزير خارجه جاپان روز چهارشنبه به منظور گفتگو با حامد كرزي و زلمي رسول وارد كابل شد.يك مسئول جاپاني اعلام كرد سفر گمبا به افغانستان كه برنامه آن از پيش اعلام نشده بود، با هدف تدارك بيشتر براي نشست بين المللي وزراي كشورهاي كمك كننده به افغانستان صورت گرفت.
اين نشست به منظور شناساسي فرصت ها و اولويت هاي توسعه افغانستان برگزار خواهد شد. خبرگزاري كيودو از كابل گزارش داد، اين مسئول ژاپني گفت برنامه سفر يك روزه گمبا به كابل به علل امنيتي از پيش اعلام نشده بود.
گمبا با يك هواپيماي چارتر از ابوظبي وارد كابل شد.