افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 26 دسامبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

برنامه وزارت کار برای حمایت از ایجاد و توسعه کار و بار های کوچک

کار

هدف اساسی این برنامه حمایت از ایجاد و توسعه تشبثات کوچک و ایجاد فرصت های کاریابی در بین جوانان می باشد.

برنامه ملی انکشاف مهارت های وزارت کار، امور اجتماعی،شهدا و معلولین از بودیجه غیراختیاری بانک جهانی تحت پروژه روش غیررسمی، آموزش تعلیمی و شغل در افغانستان (نتیجه) پروسه اعطای کمک های نقدی بلاعوض را برای ۲۴۸۲ تن متشبث کوچک که ازآن جمله  ۳۳٪ آنرا خانم ها تشکیل میدهد برای ایجاد و توسعه کاروبار های کوچک در ولایات کابل، ننگرهار و بلخ راموفقانه  تکمیل نمود.

هدف اساسی: حمایت از ایجاد و توسعه تشبثات کوچک و ایجاد فرصت های کاریابی در بین جوانان.

پروژه ذیل برای آنعده از مردان و زنان که سن ایشان بین ۱۸ و الی ۳۵ سال و اکثریت آن ها فاقد کار، کم عاید و بیسواد بوده اما دارای مفکوره ها و استعداد های بهتر جهت ایجاد و توسعه بخشیدن تشبثات کوچک و یا توسعه بخشیدن تشبثات فعلی ایشان  با در نظر گرفتن خطرات احتمالی شناسایی و تحت پوشش پروژه نتیجه در آوردند.

چگونگی پروسه انتخاب درخواست کنندگان: از آنجایکه هر یک درخواست کننده باید غرض ایجاد تشبث جدید و یا توسعه تشبث فعلی خویش دارای پلانهای  تشبثاتی قناعت بخش باشند، بنآ پلانهای تشبثاتی درخواست کنندگان توسط کمیته مستقل ارزیابی تحت مراحل ذیل ارزیابی گردیده:

مرحله آگاهی دهی عامه

مرحله دادن درخواستی

مرحله مصاحبه با در خواست کننده

مرحله قرعه اندازی

برای هر درخوست کننده ای که پروسه فوق را با موفقیت سپری نماید، کمک نقدی بلاعوض ۳۳.۵۰۰ افغانی صورت گرفته و همچنان در صورت نیاز از حمایت های ابتدایی و یا مشوره دهی برای آغاز تشبث و یا کاروبارهایشان نیز مستفید شده اند. ازجمله ۷۵٪ از درخواست کننده گان توانستن که کاروبار های جدید را آغاز نمایند، و باقی ۲۵٪ کاروبار های قبلی ایشان را توسعه داده اند.

پروژه نتیجه با زمینه سازی ایجاد تشبثات کوچک و توسعه تشبثات کوچک موجوده سه مرکز خدمات کاریابی را نیز در ولایات کابل، ننگرهار و بلخ ایجاد نموده تا زمینه اشتغال سازی را برای جوانان فراهم نمایند.

ارزیابی که توسط ریاست محترم نظارت و ارزیابی وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین صورت گرفته نشان میدهد که بیشتر از ۸۰٪ دریافت کننده گان کمک های مالی بلاعوض از طریق پروژه نتیجه را برای توسعه و ایجاد کاروبار های ایشان استفاده نموده و مصروف کار می باشند.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار