- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزارت مبارزه با مواد مخدر در جستجوی راه حل!

جلسه هماهنگی جمع‌آوری معتادین

پوهنوال سلامت عظیمی گفت: ما در قسمت موجودیت معتادین در شهر کابل و خورده‌فروشان، که بزرگترین چالش و تهدید برای امنیت است، نگران هستیم.

وزارت مبارزه با مواد مخدر جلسه هماهنگی را در رابطه با دستگیری خورده فروشان مواد مخدر، تطبیق پلان جمع‌آوری معتادین بی‌سرپناه شهر کابل، پیدا نمودن راه حل برای مشکلات بودجوی و امنیتی کمپ فینیکس، با ادارات ذیربط برگزار نمود.

وزیرمبارزه علیه موادمخدر از پلان جمع‌آوری معتادین که در سال 1395 خورشیدی ترتیب شده بود یادآوری نموده افزود: پلان تخریب مزارع کوکنار نیز قبلا به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه شده که جناب ایشان بتاریخ 5 جدی سال‌پار طی یک ویدیو کنفرانس، برای والیان و ارگان‌های امنیتی تمام ولایات بخاطر همکاری در تطبیق تخریب مزارع کوکنار و مبارزه با مواد مخدرهدایت داده اند.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر از ارایه مشکلات بودجوی و چالش های امنیتی کمپ فینیکس به دفتر بانوی اول یادآری نموده از تمام ارگانهای همکار و ذیربط مخصوصا وزارت محترم صحت عامه خواست تا در قسمت آگاهی دهی عمومی از اضرار مواد مخدر، همکاری نمایند.

دگرجنرال بازمحمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از تلاش های صورت گرفته در حد امکانات دست داشته و تداوم پلان جمع‌آوری سخن گفته افزود: در جمع‌آوری های گذشته دست‌آوردهای خوبی داشته ایم گرچند کافی و بسنده نیست.

آقای احمدی نیز از کمبود امکانات و مشکلات امنیتی و بودجوی مرکز تداوی معتادین احیای امید “کمپ فینیکس” یادآوری نمود گفت: در سال جدید روی پلان جدید در قسمت ایجاد شِلتر و سرپناه‌ها جهت جمع‌آوری معتادین باید کار نماییم تا از این طریق بتوانیم محلات فروش را نیز تثبیت نماییم.

دکتور احمدجان‌نعیم معین وزارت صحت عامه از تقلیل بودجه تداوی معتادین در سال جاری و محدود بودن امکانات خبر داده گفت: ما امسال به دلیل قلت بودجه مجبورهستند تعدادی از دیپارتمنت‌های خدماتی مرکز تداوی ابوعلی سینا را تعطیل نمودیم.

رییس ارکان گارنیزیون کابل از آمادگی‌های این ارگان در قسمت جمع‌آوری معتادین خبر داد و گفت: گارنیزیون کابل در تمام موارد با شما همکار است.

معاون قوماندانی امنیه کابل گفت: به اساس هدایت جلالتمآب رییس جمهور پلان تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی سروبی کابل به‌زودی تطبیق می‌گردد.

علی افتخاری رییس بخش آموزش‌های فنی و حرفوی مرکز امید با ذکر مشکلات امنیتی در این بخش، افزود: ما تعدادی از پرسُنل خدماتی مان‌را که هیچگونه مسوولیت امنیتی ندارند در قسمت تامین امنیت موظف ساخته ایم.

آقای افتخاری از موثر خواندن ساختن کلیپ‌های تبلیغاتی با درج پیام‌های معتادین درمان شده و پخش آن توسط رسانه تصویری و شنیداری یادآوری نموده گفت: آگاهی دهی عمومی می‌تواند در دور نگهداشتن مردم از مواد مخدر نقش به‌سزایی را داشته باشد.

قابل یادآوری است که این جلسه به ریاست پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و اشتراک دگرجنرال بازمحمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، دکتور احمدجان نعیم معین وزارت صحت عامه، رییس ارکان گارنیزیون کابل، معاون قوماندان امنیه کابل، علی افتخاری رییس بخش آموزش حرفه مرکز امید، داکتر شاه‌پور رییس کاهش تقاضا صحت عامه، داکتر ناصر شریفی رییس کاهش تقاضا و محمد داود ضیا رییس دفتر مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر، در این وزارت برگزار گردید.