- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزارت عدلیه از کاهش موارد قاچاق انسان در کشور خبر داد

وزارت عدلیه می‌گوید که موارد قاچاق انسان در کشور نسبت به گذشته کاهش یافته‌است.

عبدالوحید هدایت مسئول بخش اداره حمایت حقوق بشر در وزارت عدلیه روز گذشته گفت، پارسال نزدیک به ۹۰۰ قاچاقبر انسان در افغانستان بازدشت شدند.

آقای هدایت که در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان صحبت می‌کرد افزود که دوسیه‌های ۴۵۰ قاچاقبر انسان زیر بررسی قرار دارد.