- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزارت دفاع: عملیات‌های شبانه با دستآورد های خوبی همراه بوده است

عملیات‌های شبانه

 

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در عملیات شب هنگام دستآورد های خوب داشته و برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت و تأمین امنیت با موفقیت سپری شده است.

 

محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت به اساس نیازمندی‌ها، در هر شب در ولایات مختلف از پنج تا ده عملیات را نیروهای اردوی ملی اجرا می‌کنند.

 

بگفته آقای رادمنش با اجرای این عملیات آنان توانسته اند به مخالفین مسلح آسیب شدید برسانند.

 

شماری از باشنده‌گان محل نیز اجرای عملیات این نیروها را مفید خوانده و خواهان افزایش این عملیات اند.