- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزارت داخله متولی امور انتخاباتی باشد

کمیسیون نامستقل و سمع شکایات بارها و به کرات ثابت کرده اند که از همانجا و همان آدرسی که به این چوکی ها راه یافته اند نیز تغذیه می شوند و فرمان می پذیرند.

 

ساختار کمیسیون های نامستقل انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی به گونه ای است که تحت نظارت و کنترل رییس جمهور و برخی رده بالاهای ارگ نشین قرار دارد و نمی تواند صرفا مطابق با قانون های انتخاباتی عمل نماید که جلب نظر موافق روسا، متضمن ادامه معاشات آنان است!

 

نظر به اینکه برخی مقام ها و مسوولان کمتر مفسد و بعضا نامتخلف که می توان با کمی اغماض آنان را همچنان فرزندان خلف این آب و خاک بشمار آورد؛ از ابتدا نیز با هدف خدمت آمده بودند بنابراین سیستم حکومت و نهادهای دولتی افغانستان فسادخیز است نه دولتمردان!

 

با این حال، کمیسیون نامستقل و سمع شکایات بارها و به کرات ثابت کرده اند که از همانجا و همان آدرسی که به این چوکی ها راه یافته اند نیز تغذیه می شوند و فرمان می پذیرند و در نتیجه کانال ورود و خروج اعتراضات و اقدامات در آن نه مستقیم بلکه دورانی و دایره ای شکل است!

 

با داغ شدن دوباره جو علیه کمیسیون های انتخاباتی و اعضا و روسای نه متهم که مجرم شناخته شده در تخطی و تخلف و تقلب و تاخیر در پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، اینک بحث اصلاح نظام انتخاباتی بر سر زبان برخی دست اندرکاران افتاده است غافل از اینکه…

 

غافل از اینکه موجودیت خود کمیسیون انتخابات تحت عنوان “مستقل” و نحوه گزینش اعضای آن بیش از پیش بر موازی کاری، لابی های سیاسی و اقتصادی و زدوبندبازی های غیر معمول و نامرسوم دامن زده است و کفه ترازوی نواقص و نقایص آن سنگین تر است.

 

بنابر نظر برخی نخبگان سیاسی ایجاد کمیسیونی دیگر تحت عنوان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یا تغییر مسوولیت از شخص رییس جمهور به معاون دوم می تواند تاحدودی بر این روند موثر واقع گردد اما باید خاطر نشان کرد که هرس شاخه ها نمی تواند ریشه فساد را بخشکاند.

 

لذا کاملا منطقی و قانونمند می نماید اگر وظایف و صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون های مرتبط با انتخابات که صرفا بر هزینه های خزانه ملی افزوده اند به وزارت داخله سپرده شود و با بروز کمترین و کوچکترین نقیصه ای یک مرجع در مظان اتهام باشد نه همه ی دستهای آلوده ای که اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به کار گماشته اند.

 

اگر همگان در بی کفایتی و تداخل وظایف و مسوولیت های کمیسیون نامستقل و سمع شکایات با دیگر مراجع ذی ربط اتفاق نظر دارند دیگر چه نیازی به طول و تفصیل این نهاد ناکارآمد و زاید است که اگر هرکسی هم جایگزین افراد پیشین گردد باز به همین منوال پیش می رود.