- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزارت داخله برای حامیان عطامحمد نور مجازات تعین کرد

عطامحمد نور [1]

وزارت داخله می‌گوید، آن دسته از مسئولان پولیس که به‌خاطر حمایت از والی بلخ موقف سیاسی اختیار کرده بودند مجازات خواهند شد.

وزارت داخله افغانستان می‌گوید که حسیب الله قریشی قوماندان پولیس نظم عامه بلخ و عبدالرزاق قادری آمر امنیت قومندانی امنیه این ولایت محکوم به جزای دسپلینی شده‌اند.

نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه ۲ جدی ۱۳۹۶ گفت، وزارت داخله این مسئله را در چوکات قانون تعقیب می‌کند.

آقای رحیمی می‌گوید، جنرال قریشی و آقای قادری از یک شخص و جریان سیاسی حمایت کرده‌اند در حالی‌که به گفته وی به اساس قانون هیچ افسر یا پولیس نمی‌تواند از یک جریان سیاسی حمایت کند.

او افزود:

با این دو تن که از یک فرد حمایت کرده اند برخورد قانونی صورت می‌گیرد و هم اکنون برای آنان جزای دسپلینی داده شده است و رهبری این وزارت اقدامات دیگری نیز علیه آنان انجام می‌دهد.

هفته گذشته زمانی‌که ریاست جمهوری والی جدید را به‌جای عطا محمد نور به ولایت بلخ معرفی کرد و آقای نور با این تصمیم مخالفت کرد حسیب الله قریشی قوماندان پولیس نظم عامه بلخ و عبدالرزاق قادری آمر امنیت پولیس این ولایت از آقای نور حمایت کردند.

عبدالرزاق قادری در یک نشست که آقای نور نیز در آن حضور داشت گفت، به نمایند‌ه‌گی از پولیس بلخ آماده هر نوع قربانی بوده و به گفته وی آماده است تا رتبه جنرالی و موقف فعلی‌اش را قربانی عطا محمد نور کند.

یک منبع دیگر در وزارت داخله که از گرفتن نام اش خود داری کرد گفت، به این افراد اخطاریه داده شده و برای آنان گفته شده که در صورت تکرار این عمل خانه نشین خواهند شد.

از سوی هم عبدالرحیم کروخیل یکتن از کارشناسان امنیتی گفت هر افسر و مقام وزارت داخله که از جریان‌های سیاسی حمایت می‌کند باید خانه نشین شود.

آقای کروخیل در مورد مجازات تعیین شده به‌خاطر سرپیچی‌های عسکری چنین می‌گوید:

در قدم نخست کار شفاهی است و بعداً اخطار رسمی یا کتبی است و بعد از اخطاریه درج کار و در تقاعد اش بسیار رول منفی دارد و در قدم چهارم از موقف اصلی به جای دیگر تبدیل شود و یا منفک شود و اگر جرم اش مسایل سیاسی است باید خانه نشین شود.

آقای کروخیل می‌‌گوید، وظیفه پولیس حاکمیت قانون، حفاظت از منافع ملی و امنیت عامه است نه به گفته وی حمایت از یک جریان سیاسی.

به باور آقای کروخیل، اظهارات این منسوبین وفاداری به نظام نه بلکه وفاداری به یک شخص بوده و این نمایانگر سرپیچی آنان از قانون پولیس است.