- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزارت انرژی و آب از کاهش قیمت برق وارداتی از کشورازبکستان خبرداد.

 

وزارت انرژی و آب در دوسال اخیر تلاش کرده است با اتخاذ استراتیژی مشخص برای بهبود عرضه خدمات و کاهش قیمت برق در کشور اقدامات جدی شامل موارد زیر انجام دهد:

 

  1. طرح و تطبیق پلان 5 ساله خود کفایی در سکتور انرژی

 

  1. حمایت قاطع و اعطای مشوق های حمایوی برای سرمایه گذاران سکتور خصوصی

 

  1. هماهنگی و انسجام در سکتور انرژی افغانستان

 

  1. عقد قرارداد ها و تفاهم نامه ها با سکتور خصوصی که به ارزش 775 میلیون دالر امریکایی

 

به کمک این دورنما وزارت توانسته است زمینه یک مارکیت رقابتی سالم سکتور انرژی را در کشور ایجاد کند و سبب افزایش عرضه خدمات برق و در برخی موارد کاهش قیمت ها گردد.

 

تلاش ها در راستای تولید انرژی از منابع داخلی و ایجاد فضای پویا و متحرک در سکتور انرژی سبب شده است تا شماری از کشور های صادر کننده برق به افغانستان قیمت فروش برق به افغانستان را کاهش دهند.

 

خوشبختانه با سفر هیات بلند پایه مقام های سکتور انرژی کشور در هفته گذشته به کشور ازبکستان و گفتگو های متقاعد کننده سبب شد تا قیمت برق وارداتی افغانستان از ازبکستان کاهش یابد.

 

وزارت انرژی و آب به زودی  جزییات کامل کاهش قیمت برق وارداتی از  ازبکستان را با شهروندان کشور شریک می سازد تا در جریان روشنایی بیشتر قرار  گیرند.