افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 9 نوامبر , 2014 لینک کوتاه خبر :

ورود نامیمون گلبدین و یا گل بی دین به وطن

از شدت قتل های ناحق او و از قصاوت قلب سیاه او و از قتل عام کابل توسط این خبیث بدنام قلم از شرح ان عاجز است هرگاه که چهره منحوس اورا وارثین شصت هزار کابلی در جراید مشاهده می نمایند خون شان بجوش آمده و آنقدر لعنت و نفرین می فرستند که به شیطان نمی فرستند و داغ های جگر کابلیان چه در داخل و چه در خارج بجوش می آید خداوند در قران عظیم بصراحت کامل فرموده که (کسیکه مسلمان را بناحق می کشد برای ابد در جهنم است )وجای این عنصر پلید به اساس این ایت معظم برای ابد در جهنم است چون از شمار بیشمار مصدر قتل های پیهم گردیده است واین شیطان عصرما بدون خون ناحق خوابش نمی برد مانند ضحاک ماران که او پادشاهی بود هزاران سال قبل از از امروز که در مغزش سیطان نشسته بود و او هر روز یکجوان بیگناه را می کشت و مغز آن جوان را نزد ضحاک ماران می آوردن و ماری آن مغز انسانرا می خورد واین فاجعه هر روز تکرار می شد و عین گلبدین است که چهره کثیف او را همه ملت بخون خفته می شناسند.

گلبدین چند نفر را در چهادی غوربند مغزشوی نموده بود و این جند تن در زمان حیات احمد شاه مسعود احمد شاخ عده از جوانان تحصیل کرده و عالمای دین را بخاطر صلح نزد او می فرستد و او جمال نام داشت این چند شخصیت بکمال دل پاک و نیت پاک به غوربند مثل مهمان می روند و جمال نام بدستور خاص تلیفونی گلبدین هریک انهارا مانند گوسفند صبح نموده و شهید مینماید احمد شاخ بکمال خردمندی احساسات خود را کنترل نموده واین گروه تبهکار را بدست علمای دین میسپارت وعلما بفرمان قر ان اینها را وارد جهنم می نماید گلبدین حتی در جبهات جهادی خود زمانی که یک فرمانده اش پیشرفت نموده و مشهور می شد اورا به پشاور خواسته و فورا می کشت و اگر از جبهه ای دیگر مجاهدین دیگرپارتی پیشرفت مینمود گلبدین دستور می داد تا از عقب

آن مجاهد خالی ذهن را بکشند.

در بچگی گلبدین نزد صوفی کرین کار بود واز پول او امرار حیات می نمود. گلبدین از حساب بی حساب و از شمار بی شمار بالای قران دست مانده و سوگند بصداقت در حضور تمام رهبران جهادی کرده بود و همه سوگند های خود را شکی نداده که این شاهد است که گلبدین بقران و خدا بنده نیست با چنین عنصر کثیفترین قاتل معاماله کردن دولت نو ثبوت حماقت شان خواهد بود نه چیز دیگر اگر این کار هم شود به مجرد ورود او رژیم و مردم را از درون منفجر می سازد که در آن هنگام تاسف بسیار بی چا خواهد بود.

جناب رییس دولت شما و ما یقین داریم که شما معجزه نمی توانید و اصلاح این عنصر ناپاک دیگر هیچ امکان ندارد. در تفاسیر قران عظیم گرفته که در زمان عیسی علیه سلام احمقی عیسی را مجبور ساخت تا جمجمه استخوان را زنده کند حضرت عیسی چند مرتبه به آن احمق گفت زنده کردن این استخوان بتو چه مفادی دارد اصرار نکن ولی احمق به گپ پیغمبر گوش نداد و گفته و می رفت، از حق خطاب شد تا به امر حق آن استخوان زنده شد و او شیر سیاه رنگ بود و دفعتا شیر زنده حمله نمود و سر احمق را از تنش جدا کرد. دوباره استخوان شد و مولانای جلال الدین بلخی در مثنوی شریف خود بسیار توضیحات جانانه درین مورد داده است و به نتیجه می رسیم که آوردن گلبدین درست مانند ان احمق خواهد بودکه اگر گوش و چشم بینا و شنوا باشد این حکایت و حقیقت باعث پند و عبرت آسان بوده است طالبان و گلبدین درعین مسیر تغیر ناپذیر در حرکت هستند و قاید آنها رژیم چتلستان است.

کمال حزین

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار