افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 11 ژانویه , 2016 لینک کوتاه خبر :

وجود فساد گسترده در اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی

بربنیاد گزارشی که به دستور رئیس جمهور تهیه شده است؛ نبود طرزالعمل مدون استخدام، نادیده گرفتن قانون کارکنان خدمات ملکی، نبود شیوه های نظارتی و معافیت مداخله گران قدرتمند سبب استخدام ۷۰ درصد از کارمندان این اداره بگونه غیرقانونی شده است.

 

ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد این گزارش را به دستور رئیس جمهور در ماه سنبله سال روان تهیه کردند.

 

یافته های هیأت مشترک ارزیابی نشان می‌دهد که این اداره در بخش‌های مختلف به ویژه در راستای استخدام منابع بشری و پیمان‌ها به فساد آلوده است.

 

در این گزارش آمده است، علاوه بر اینکه ده‌ها تن از افراد غیر واجد شرایط، اعضای یک خانواده و وابستگان مقام های دولتی به شمول نماینده‌گان شورای ملی در این اداره از راه‌های غیر قانونی استخدام شده‌اند، روند قراردادهای این اداره نیز از گزند فساد مالی عاری نبوده است.

 

استخدام چند عضو یک خانواده مربوط مقام‌های عالی رتبه پیشین وزارت امور داخله، نماینده‌گان شورای ملی و حلقات زورمند از جمله مثال‌هایی هستند که در آغاز این گزارش به عنوان تخطی‌های صریح در روند استخدام این پروژه از آن یادآوری شده است.

 

در این گزارش همچنین آمده است که به ترکیب و تعادل قومی و سمتی در روند استخدام اداره شناسنامه‌های برقی توجه نشده است که این مسئله نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

 

بربنیاد این گزارش ۲۷ تن از کارمندان این اداره بربنیاد اوامر مستقیم وزیر داخله پیشین و معینان وزارت بر خلاف حکم ریاست جمهوری و بدون گذشت مراحل امتحان مقرر شده‌اند، همچنین رئیسان سطح رهبری این اداره بدون طی مراحل روند رقابتی بر بنیاد احکام وزارت امور داخله و ریاست اجرائیه مقرر شده‌اند.

 

براساس یافته‌هایی که در گزارش آمده است از مجموع یکهزارو ۴۶ کارمند فعلی این اداره تنها ۳۲۱ تن به شیوه رقابتی و متباقی آنان که شامل روسا و مدیران عملیاتی بخشهای مختلف پروژه شناسنامه های برقی است، براساس اوامر مستقیم مقامهای پیشین وزارت امور داخله و نماینده گان شورای ملی استخدام شده اند.

 

اسناد موجود نشان می دهد که ۵۱۹ تن از کارمندان اداره شناسنامه های برقی براساس پیشنهاد این اداره و منظوری مقام‌های وزارت امورداخله به صورت مستقیم استخدام شده‌اند و پس از سپری نمودن یک مقطع زمانی مسئولان اداره مذکور فرصت‌های فریبنده رقابتی را مساعد ساختند و آنان را وارد روند امتحان ساخته‌اند، سپس بگونه دایمی استخدام کرده‌اند. مقام‌های این اداره علت این کار را اعمال نفوذ می دانند.

 

در این ارزیابی سه قرارداد مهم پروژه شناسنامه‌های برقی قرارداد ۱۰۱ میلیونی با کمپنی “جی تی آر” ، قرارداد آگاهی عامه به ارزش ۵۰۰ هزار دالر با کمپنی” اورنج گروپ” و قرارداد امور استخدام و تدارکات اداره توزیع شناسنامههای برقی با “آی او ام” برررسی شده است.

 

بربنیاد این یافته ها پروژه شناسنامه های برقی از همان آغاز با جدال های قومی و چالش های سیاسی و تدارکاتی روبرو بوده و همین چالش ها علت تاخیر مکرر در عملی شدن این پروژه شده است.

 

در این گزارش به صراحت آمده است که علاوه بر استخدام غیرقانونی ده ها تن از وابستگان مقام‌های دولتی و اعضای هر دو مجلس شورای ملی در قراردادهای تدارکاتی این پروژه نیز موارد مشهود از فساد اداری وجود داشته است.

 

در گزارش از ادعاهایی نیز یادآوری شده که میگوید بیش از ۵۰درصد پول مصرف شده بر خرید ماشین آلات و افزار مورد نیاز ضایع گردیده است. اما هیأت ارزیابی کننده نسبت تخنیکی بودن موضوع، پیشنهاد نموده تا یک هیأت جداگانه مسلکی- تخنیکی به ادعاهای موجود در این رابطه رسیده‌گی کند.

 

در این گزارش آمده است که هیأت بررسی کننده دریافته است که در روند تدارکات و خریدارهای ادارۀ شناسنامه های برقی کاستی‌های وجود دارد که فرصت‌های فساد اداری را مساعد می‌سازند. سندهایی که به این هیأت رسیده است، بیانگر وجود فساد اداری در روند تدارکات این اداره است.

 

هیأت بررسی کننده پیشنهاد می‌کند که ساختار اداری و منابع بشری این اداره نیازمند بازنگری طرزالعمل استخدام اعلان مجدد پست‌ها و استخدام شفاف است و نیز پیمان با کمپنی”جی تی آر” بگونه اختصاصی باید مورد تفتیش قرار بگیرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار