- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

والی غزنی بازداشت می شود !

والی غزنی به اتهام همکاری با طالبان بازداشت می شود.

دستور بازداشت والی غزنی صادر شده اما باید این حکم از جانب ریاست جمهوری تایید شود که هنوز این کار نشده است.

سخنگوی داعش که مشاور والی غزنی بوده در اعترافات خود گفته که تمام طرح و برنامه ها را با والی صاحب یکجا انجام می دادیم.

 

عبدالقادر واحدی» مشهور به ابو ابراهیم خراسانی که چندی قبل به عنوان مشاور والی غزنی کار کرده بود، دو ماه قبل از ساحه «ده افغانان» شهر کابل توسط نیروی‌های ریاست امنیت ملی بازداشت شد.

عبدالقادر واحدی از سوی والی غزنی موسی خان اکبرزاده به حیث ناظر در تطبیق پروژه‌ها، در این ولایت گماشته شده بود.

 

عبدالقادر واحدی که اکنون در بازداشت ریاست امنیت ملی قرار دارد ادعا کرده که به عنوان سخنگوی داعش در افغانستان فعالیت نموده و پیش از این مشاور والی غزنی بوده است. او همچنین گفته است که به دستور والی غزنی به بهانه گفتگوهای صلح به کابل آمده بود و در اینجا از سوی کارمندان امنیت ملی بازداشت شده است.

 

این فرد در جریان تحقیقات اعتراف کرده است که در زمان حاکمیت گروه طالبان، اداره ریاست پنج امنیت ملی را برعهده داشته و پیش از این مسوول نظارت از پروژه‌ها در غزنی نیز بوده است. وی ادعا کرده است که با والی غزنی در این پروژه‌ها شریک بوده و از هرپروژه ۲۰ درصد سود حاصل می‌نمود.

 

خلیل هوتک» یک عضو شورای عالی صلح نیز گفته است که قادر واحدی کمیشن کاری می‌کرد، از مردم پول می‌گرفت و پول مردم را دزدی می‌کرد، و رییس ترانسپورت را هم اختتاف کرده است.

اینک عبدالقادر واحدی به اتهام همکاری با داعش به پانزده سال زندان محکوم شده است.

 

 

این در حالی است که وی پیش از این نیز در یک نوار تصویری که به برخی از رسانه‌ها فرستاده بود خودش را سخنگوی داعش معرفی کرده و در این نوار مسوولیت حلق آویز کردن فرماندهان طالبان در نورستان را نیز برعهده گرفته است.