- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

همکاری شماری از سران سابق جهادی برای تامین امنیت

شماری از سران سابق جهادی و اعضای برخی احزاب سیاسی تعهد کردند که برای تامین امنیت و مبارزه با فساد اداری با حکومت وحدت ملی همکاری می کنند.

 

نماینده های اتحاد شورا های حزب اسلامی، حزب نجات ملی، جمعیت اسلامی، حرکت اسلامی، محاذ اسلامی، حزب وحدت، حرکت انقلاب اسلامی و شماری از نماینده های احزاب دیگر و چهره های مطرح سیاسی کشور روز گذشته جهت حمایت از حکومت یک شورای مشترک مشترک را اعلام کردند.

 

صبغت الله مجددی یکی از رهبران پیشین جهادی و ریس حزب نجات ملی گفت وضعیت جاری افغانستان و مداخلات کشور های خارجی آنان را وادار ساخت تا در اصلاحات وحکومتداری خوب سهیم شوند.

 

صبغت الله مجددی گفت:

 

“داکتر اشرف غنی تا امروز کار های خوب کرده، بسیار جان فشانی کرده است، ولی اشتباهات هم کرده ما کوشش داریم تا اشتباهات شان را اصلاح کنیم. ما نمی خواهیم که حکومت از بین برود، اما باید اصلاح شود. اصلاح شان وظیفه ایمانی و وجدانی ماست.”

 

در شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان که جدیدا ایجاد گردید صبغت الله مجددی، کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور سابق، سید احمد گیلانی، عزیزالله دین محمد، محمد امین وقاد، قطب الدین هلال، عبدالحکیم منیب و سید حسین انوری نقش عمده دارند.

 

کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور سابق و رییس حزب وحدت در این نشست گفت، به داعش و گروه های مخالف مسلح دیگر اجازه نخواهند داد تا افغانستان را بار دیگر با مشکل مواجه سازند.

 

کریم خلیلی گفت:

 

“هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمی گذاریم و اعلان می کنیم که هرگز جازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر با چالش های چون داعش که پروژه های صادراتی است و برای کشور ما وارداتی، اجازه نخواهیم داد که افغانستان را بار دیگر به لانه های تروریستی مبدل سازند.”

 

آقای خلیلی از طالبان مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند و به خواست های مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهند.

 

برخی از رهبران جهادی و مقامات حکومت پیشین در حالی حرف از تلاش های مشترک بخاطر هموار ساختن مشکلات جاری در کشور می زنند که پیش از این از آدرس همین اشخاص انتقاد های نیز علیهء حکومت کنونی مطرح شده است.

 

برخی از آنان حکومت وحدت ملی را متهم به دور کردن مجاهدین از صحنه سیاسی کرده وگفته اند که این کارسبب نا کامی حکومت خواهد شد.

 

در این حال احمد ضیا مسعود نمایندهء فوق العاده رییس جمهور غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و معاون جمعیت اسلامی گفت که همکاری چهره های سابق جهادی و شخصیت های ملی کشور می تواند روی وضعیت سیاسی کشور تاثیر مثبت بگذارد.

 

احمد ضیا مسعود گفت:

“من یقین دارم که بزرگ های جامعه و شخصیت های ملی ما این توانایی را دارند که حالت سیاسی مردم افغانستان را تغییر دهند و مشارکت سیاسی در کشور ما از طریق احزاب فراگیر سیاسی بوده باشد.”

 

شماری زیاد احزاب سیاسی درافغانستان فعالیت دارند،هرچند گفته می شود که برخی از این احزاب معیار های قانونی را تکمیل نکرده اند، اما شماری از این احزاب همواره حکومت را مورد انتقاد قرار داده اند.

 

با آنکه این شورا جدید احزاب سابق جهادی خوشبین است که می تواند در حل مشکلات کنونی افغانستان نقش عمده ایفا کند، اما گفته می شود که بیشترهمچو تعهدات عملی نبوده و صرف درحد یک شعار باقی می ماند.