- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هماهنگی ها در سکتورامنیتی باید افزایش یابد!

دواخان مینه پال

 

بگفته رئیس جمهور، با توجه به وضعیت فعلی در سکتور امنیتی برهماهنگی بیشتر نیاز است.

 

دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز گذشته گفت که به همین منظور رئیس جمهور به مسئولان امنیتی برخی زون ها و قول اردوهای امنیتی هدایت داده تا پلان های امنیتی شان را با وزارت مربوطه شریک سازند:

 

“نیاز است که در این حالات بیش از هر چیز دیگر هماهنگی میان ارگان های امنیتی بیشتر باشد تا به هر خطر در زمان معین اقدام شود.”

 

از سوی هم وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان می‌گویند که در جریان ده سال گذشته کارهای در این عرصه صورت گرفته است.