- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هفتصد میلیون دالر از پول های کابل بانک در دست زورمندان است

[1]

در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه که به ریاست عبدالرئوف ابراهیمی برگزار شد، وزیر مالیه، رییس دافغانستان بانک و رییس تصفیه کابل بانک، جهت گزارش دهی بحران کابل بانک، به مجلس فراخوانده شدند.
عمر زاخیل وال وزیر مالیه کشور، نورالله دلاوری رییس دافغانستان بانک و عبدالمجید محبی رییس تصفیه کابل بانک، درباره چگونگی اختلاس، پول های کابل بانک توسط رییس سابق و شرکای وی خبردادند .
آقای زاخیل وال گفت: وقتیکه پول کابل بانک توسط شیرخان کندزی(فرنود) و شرکای وی اختلاس شد، آنان به کشورهای خارجی پناهنده شدند.
او گفت: از سوی حکومت برای آنانی که از کابل بانک اختلاس کرده و یا به این بانک قرض دار (بدهکار) هستند، ده روز وقت داده شده که قرض داری های شان را پرداخت کنند.
زاخیل وال تصریح کرد: اشخاصی که از کابل بانک قرض دار هستند، باید در مدت معین شده، قرض خود را تحویل دهند، در غیر آن به سارنوالی معرفی خواهند شد .
به گفته وی، بر اساس حکم رییس جمهور افغانستان تا 10 روز دیگر، اداره خاصی به هدف رسیدگی به دوسیه های مقروضین کابل بانک، در چوکات ستره محکمه ایجاد خواهد شد.
نورالله دلاوری رییس دافغانستان بانک گفت: شیرخان رییس سابق کابل بانک، از این پول، 9 ساختمان بلند منزل، در بهترین موقعیت کشور دوبی خریداری کرده بود که هم اکنون تحت تصرف دولت افغانستان می باشد.
او همچنین از سرمایه گذاری شیرخان و شرکایش در ساخت بلند منزل در داخل کشور خبرداد که اعمارشان توسط یک کمپنی انگلیسی انجام شده است.
وی اضافه کرد: شرکت هوایی پامیر، شرکت گاز گروپ، 85 جریب زمین در شهر نو کابل، ساختمان گلبهار سنتر، 50 درصد ساختمان های پل محمود خان، از دیگر مراکزی هستند که شیرخان فرنود و شرکایش در آن سرمایه گذاری کرده بودند که هم اکنون در تصرف دولت است.
محبی، رئیس تصفیه کابل بانک گفت: در بحران کابل بانک، حصین فهیم برادر مارشال فهیم، محمود کرزی برادر رییس جمهور، حاجی طاهر ظاهر، غلام داود، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی و برخی دیگر از زورمندان دست دارند.
آقای محبی علاوه کرد که از مجموع بیش از 900 میلیون دالر قروض کابل بانک حدود یک صد میلیون و یک صد هزار دالر آن دوباره حصول شده است.
وی افزود : یک کمپنی سرمایه گذاری انگلیسی با همکاری حکومت، درباره شناسایی این افراد؛ در مدت یک سال گذشته فعالیت نموده و توانسته برای مردم افغانستان، قضیه را روشن بسازد.
اوگفت: زورمندان یاده شده هم اکنون مبلغ 700 میلیون دالر به کابل بانک بدهکار هستند و تنها 100 میلیون دالر باقی مانده مربوط به اختلاس مشتریان می باشد.

آواپرس