افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 18 ژانویه , 2017 لینک کوتاه خبر :

هفتادمین جلسه نوبتی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید

جلسه نوبتی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

هفتادمین جلسه نوبتی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، تحت ریاست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، به تاریخ 29 جدی سال روان در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، تأیید طرح کاهش منع خشونت و تأمین دسترسی زنان به عدالت، وضاحت مشکلات موجود در مراکز حمایوی و اخذ تصامیم در این مورد، عنوان شده است.

 

در نخست خانم سپوژمی وردک، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته وسخنان افتتاحیه خویش رابا تقبیح خشونت های اخیر که در کشور انجام یافته و روی دادخواهی های اخیر که جهت اشتراک زنان در شورای علما و مشروعیت اعزام زنان به سفر حج بیت الله بدون محرم با وزارت ارشاد و حج و اوقاف، آغاز نموده افزود؛ متأسفانه در این اواخر خشونت های حاد علیه زنان صورت گرفته و وزارت امور زنان بعنوان یک ارگان دولتی توسط کنفرانس مطبوعاتی از تمام ادارات ذیربط خواهان جلو گیری عمل های وحشیانه گردید تا فاجعه ای بزرگتر از این رخ ندهد. وی در ادامه سخنانش گفت: امید داریم سال جدید برای زنان یک سال بدون خشونت و پر دستآورد باشد.

 

در این نشست داکتر ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، سیده مژگان مصطفوی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نوریه حقنگر، آمر امور زنان ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پروین رحیمی، رئیس سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن، عزیزه عدالتخواه، رئیس امور حقوقی وزارت امور زنان، مشاورین بخش حقوقی این وزارت و برخی از نماینده های وزارت خانه ها و ادارات دولتی نیز حضور داشتند.

 

سپس در این جلسه پیرامون محکوم شدن جوان 17 سالۀ ایرانی به اعدام بعد از تکمیل سن 18 سالگی بخاطر تجاوز و قتل بالای یک دختر افغانی، نهایی سازی طرح خشونت علیه زنان و تامین دسترسی آنان به عدالت، موجودیت فساد اخلاقی (زنان شرابی در موتر های پولیس در نیمه های شب) جهت انتقال در مراکز حمایوی زنان، برنامه آگاهی دهی در قسمت ثبت تولدات، طلاق و نکاح نامه، پیگیری قضیه بد دادن دختران در ولایت لوگر توسط رئیس امور زنان آن ولایت و پیگیری قانون خانواده از وزارت عدلیه توسط کمیسیون عالی منع خشونت،  بحث و تبادل افکار صورت گرفت.

 

در اخیر خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از اشتراک کنند گان جلسه ابراز قدردانی نموده تأکید ورزیدند که اعضای این کمیسیون باید در تصامیم گرفته شده خویش توجه جدی نمایند و خواهان موفقیت بیشتر کاری آنان شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار