- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هشدار عطا محمد نور از حضور پر رنگ داعش در افغانستان

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از حضور پر رنگ داعش در افغانستان خبر می دهد.

 

آقای نور با تاکید بر اینکه وضعیت امنیتی کشور در جریان سال روان بدتر خواهد شد می گوید، داعش از راه های سرحدی بدخشان، زابل و پکتیا وارد خاک افغانستان میشود و در حال ایجاد پایگاه های نظامی بزرگ هستند.

 

عطا محمد نور می گوید هدف اساسی داعش در شمال، ولایات سرپل و سمنگان است و همچنان کوشش می کنند مناطق مرکزی ولایات بامیان و دایکندی را نیز تحت کنترول خود بگیرند.

 

عطا محمد نور گفته است که نبود برنامه مبارزه علیه تروریسم و عدم عملی شدن توافقات صورت گرفته میان دولت مردان افغان سبب افزایش چالش های امنیتی در کشور خواهد شد.

 

آقای نور خواهان مبارزه مشترک جامعه جهانی و دولت افغانستان جهت جلوگیری از حضور بیشتر این گروه در کشور شد.

 

وی گفت که داعش با ایجاد نا امنی در خاک افغانستان تلاش ورود به آسیای میانه خاصتاً ازبکستان را دارد.