- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هشدار جنرال رازق به ثروتمندان کندهار!

جنرال رازق

پولیس کندهار هشدار می‌دهد که پس‌از این هیچ کندهاری حق ندارد که عشر و زکاتش را به طالبان بدهند.
فرمانده پولیس کندهار می‌گوید که برخی از بازرگانان، مالکان شرکت‌ها یا زمین‌دارن عشر و زکات‌شان را به طالبان و یا به شورای کویته می‌دهند.
جنرال عبدالرازق می‌گوید که طالبان از این پول‌ها در نبرد‌ها در افغانستان کار می‌گیرند؛ از همین رو وی هشدار می‌دهد کسانی که دست به چنین کاری بزنند به پنجۀ قانون سپرده می‌شوند.
جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار می‌گوید: «طالبان از پول مردم جبهه‌های جنگ‌شان را گرم نگه می‌دارند و ما از سرمایه‌داران می‌خواهیم که این کار را انجام ندهند در غیر آن با برخورد قانونی پولیس روبه‌رو می‌شوند.»
جنرال رازق می‌گوید که پولیس این ولایت در سال‌های اخیر ده‌ها تن را به اتهام دادن پول به‌طالبان بازداشت کرده‌است، اما با پا در میانی بزرگان اقوام دوباره رها شده‌اند. وی از بزرگان اقوام می‌خواهند تا در تأمین امنیت کشور بکوشند.
جنرال عبدالرازق می‌افزاید: «ما ده‌ها تن را در پیوند به این رویداد گرفتار کردیم، اما متأسفانه که با پا در میانی بزرگان اقوام دوباره رها شدند. پس‌از این ما از تمام مردم می‌خواهیم که در این کار پولیس راهمکاری کنند و نباید بگذارند که افغان‌ها توسط پول‌های خودشان به قتل برسند.»
این تصمیم پولیس کندهار با استقبال کندهاریان روبه‌رو شده‌است. کندهاریان و بزرگان اقوام این ولایت می‌گویند که آنان با پولیس همکاری می‌کنند.
شاهد خان، باشندۀ کندهار، می‌گوید: «من از این تصمیم پولیس خرسند شدم و این کار در تأمین امنیت اثرگذار است و ما از نیروهای امنیتی را در این‌باره همکاری می‌کنیم.»
احمدشاه، باشندۀ کندهار، می‌گوید: «ما از همه مردم افغانستان می‌خواهیم که در تأمین امنیت بکوشند و از پولداران هم می‌خواهیم تا به جای پول‌دادن به جنگ‌جویان به نیازمندان و به فقرا کمک کنند.»
این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که هر سال در ماه رمضان طالبان در بخش‌های زیر ادارۀ شان از سرمایه‌داران، صاحبان شرکت‌ها و کشاروزان به نام‌های ذکات و عشر پول گردآوری می‌کنند. باشنده‌گان این بخش‌ها همواره از حکومت خواسته‌اند که به این مشکل‌شان رسیده‌گی کنند.