- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هشدار برخی کارشناسان از پیامدهای ملیشه سازی در کشور

تشکیل گروه های مسلح بخاطر آنچه مبارزه با گروه های همچو داعش گفته شده است، از سوی شماری از تحلیلگران سیاسی و نظامی، در برابر حکومت خطر پنداشته می شود.

برخی از آنان می گویند، حضور چنین افراد که حمایت هر مقامی را داشته باشند، غیر قانونی است و تشکیل چنین تنظیم ها از سوی مقام های دولتی، به معنای سرزدن از قانون و ایستادن در برابر حکومت است.

زبیر شفیقی یکی از تحلیلگران سیاسی به این نظر است که ضعف حکومت بهانه یی برای تشکیل چنین تنظیم ها شده است.

“هر اندازه یی که قوت های مسلح زیاد تر شده می رود و دور از چتر رسمیات دولت باشد افغانستان را به تباهی می کشاند و متأسفانه حکومت افغانستان در تأمین امنیت ناکام مانده است و این بهانه یی شده است برای کسانیکه قوت های خود را حفظ کنند و در بخش های مختلف افغانستان ملیشه سازی کنند.”

حضور و فعالیت نیروهای مردمی و یا افراد مسلح در ننگرهار بیشتر به عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان وابسته خوانده می شود.

گفته می شود این افراد پس از آن به فعالیت های نظامی در این ولایت آغاز کرده اند که عبدالظاهر قدیر چند ماه پیش از حضور داعش و بی پروایی حکومت در برابر باشنده گان این ولایت انتقاد کرد و از آغاز مبارزه در برابر این گروه خبر داد.

این در حالیست که قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان اخیراً در سفرش به ننگرهار هشدار داده است که اگر چنین افراد به عملیات خودسرانه ادامه دهند و حاضر به جابجایی در چارچوب دولت افغانستان نباشند، فعالیت آنان مشروعیت ندارد و در برابر چنین افراد اقدام خواهد شد.

آقای شهیم گفته که این افراد برخی از نماینده گان مردم در ولسی جرگه را حامیان شان می خوانند.

اما روئین صادر رئیس دفتر عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه  می گوید، آقای قدیر از این تصمیم حکومت که این نیروها باید در چارچوب دولت فعالیت کنند، استقبال می کند.

وی گفت:

“ما از گفته های لوی درستیز حمایت می کنیم و نیروهای مردمی آماده هستند در چارچوب دولت، شانه به شانه با نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت کشور سهم گیرند و از کشور دفاع کنند.

این نیروها که در حال حاضر مصروف دفاع هستند به حاجی ظاهر قدیر مربوط دانسته می شوند، در حالیکه آقای ظاهر قدیر جز این مردم است.

این مرم تقریباً چهار و یا پنج ماه صبر کردند و منتظر ماندند که حکومت امنیت شان را تأمین کند، اما وقتی حکومت اجراآت نکرد، این مردم مجبور شدند برای دفاع از خودشان برخاستند و این برخاستن هم در کنار دولت و مبارزه با دشمن بوده است.”

پیش از این نیز گزارش های از تشکیل ملیشه های محمد محقق در میدان وردک، افراد مسلح وابسته به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در ولایت جوزجان و فاریاب و عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان به نشر رسید، اما آنان این همه را اتهام خواندند.

با این همه، محمد یوسف ځاځی یکی از تحلیلگران نظامی می گوید، حکومت افغانستان باید در برابر هر مقامی که تشکیل جداگانه یی از نیروهای مسلح دارد اقدام کند، در غیر آن باید انتظار یک فاجعه انسانی را از بهر آغاز جنگ های داخلی در کشور داشت.