- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هشدار اعضای جنبش روشنایی به حکومت!

جنبش روشنایی

 

آنها اینبار به حکومت ضرب الاجل تعیین کرده و گفتند این درخواست شان باید تا کمتر از چهل روز دیگر پذیرفته شود، در غیر آن به اعتراضات مدنی خود ادامه خواهند داد.

 

اعضای حرکت موسوم به جنبش روشنایی یکبار دیگر از حکومت خواستند مسیر انتقال برق پنجصد کیلوولت را از سالنگ به بامیان تغییر دهد.

 

آنها اینبار به حکومت ضرب الاجل تعیین کرده و گفتند این درخواست شان باید تا کمتر از چهل روز دیگر پذیرفته شود، در غیر آن به اعتراضات مدنی خود ادامه خواهند داد.

 

در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت در این بارۀ سخن مشخصی ندارد و به موقف قبلی خود تأکید می‌کند.

 

یک هفته پیش در جریان تظاهرات اعضای جنبش روشنایی در کابل حملۀ انتحاری رخ داد که منتج به مرگ ده‌ها تن شد.