- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هزینه های هنگفت، مسئولین را به فکر خودکفایی انداخت!

عثمانی

 

وزیر آب و برق گفت: برق وارداتی از کشورهای همسایه هزینه هنگفت نیاز دارد و از این رو دولت باید تلاش ورزد در جهت خودکفایی برق گام‌های عملی بردارد.

 

به گزارش اسپوتنیک، وزیر انرژی و آب که در محفلی به مناسبت هفته (انرژی تجدید پذیر) در کابل صحبت می‌کرد گفت، که دولت افغانستان از سال ۲۰۰۳ تاکنون ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر را برای خریداری برق وارداتی پرداخته است.

 

آقای عثمانی می‌گوید: جلب توجه سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری روی منابع داخلی باعث می‌شود که افغانستان به انرژی پایدار برسد و از هدر رفتن سرمایه‌ی هنگفت نیز جلوگیری شود.

 

به گفته وزیر آب و برق، کشورهای که به افغانستان برق صادر می‌کنند برخلاف تعهد اولیه‌ی شان هرسال قیمت برق را افزایش می‌دهند و هرسال ۲۰ فیصد در قیمت برق وارداتی افزوده می‌شود.

 

براساس معلومات وزیر انرژی و آب، در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت در عرصه انرژی تجدید پذیر در کابل فعالیت دارند و تلاش می‌ورزند که با سرمایه‌گذاری روی منابع داخلی کشور،میزان تولید برق در داخل را افزایش داده و گام‌های جدی را در راستای خودکفایی انرژی بردارند.

 

گفتنی است که اکنون ۵۲ درصد برق داخلی افغانستان از منابع انرژی تجدیدپذیر تهیه می‌شود که از این میان ۸ درصد تمام تولیدات انرژی توسط دستگاه‌های تولید برق  آبی کوچک و یا دستگاه‌های تولید برق آفتابی تامین می‌شود.