- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

هزینه تراشی زاید راه درمان تومور فساد نیست

تا زمانی که نوع نگاه مردم، مسوولان، مطبوعان و منتقدین به روند و روال فساد اداری در افغانستان تغییر نکند و با یکدیگر همسو نگردد نمی توان با اختراع چند اداره و تشکیلات دیگر برای مقابله با آن بپا خواست.

 

فساد اداری که بنابر قول برخی در جان و تن و روان حکومت افغانستان و سایر دستگاه های وابسته ریشه دوانیده است و از این رو هیچ گاه و هیچ جا درخصوص ریشه کن سازی آن که معادل با خانه تکانی اساسی ارگ است حرفی به میان نمی آید؛ با…

 

با تظاهرات گسترده و هزاران نفری مردم پکتیا که برای چندمین بار متوالی در حکومت پیشین و اولین بار در دولت وحدت ملی تکرار می شود و بر اساس اعتراض به اختلاس های گسترده، فساد اداری بی امان و تاخت و تاز دار و دسته والی است؛ دوباره بر سر زبان ها می افتد.

 

البته فساد اداری به زعم خود مدتها است که عطای افغانستان را به لقایش بخشیده است اما این حکومت مرکزی کابل و ولایات بزرگ شمال و جنوب و شرق و غرب است که بنا و دوام خود را در تار و پود فساد اداری می داند وگرنه جوانان نخبه و متعهد و متخصص جای مزدوران و زورمندان بی سواد و فاقد صلاحیت کنونی را می گیرند.

 

اولا، در توجیه و تشریح مطلوب یا بی اثر بودن تشکیل اداره تدارکات مرکزی به منظور حذف فساد باید ابتدا خاطرنشان کرد که نگاه ها از سوی قدرت حاکم و حاکمیت قدرت با نگاه ها از سوی قانون و مردم ملکی چه میزان متفاوت و متضاد است.

 

در ثانی، رشوت، اختلاس، پارتی بازی، قوم گرایی، تبعیض جنسیتی و نژادی، زدوبندهای بی قاعده، تعصب کورکورانه، سوء استفاده از منابع مالی و وسایل دولتی برای مصارف شخصی، کاغذبازی و بوروکراسی جزو شاکله حکومت در تمام اجزای خرد و کلان آن است.

 

ثالثا، آنچه که برای درمان تومور بدخیم فساد اداری در مغز حکومت افغانستان و دستگاه های وابسته اش عنوان می شود هرچیزی می تواند باشد جز تشکیل اداره تدارکات مرکزی که از یکسو موازی کاری و هزینه تراشی زاید بر خزانه ملی است و از سوی دیگر زمینه زدوبند لابی اعضای این اداره با سازمان های مرتبط.

 

به عبارتی دیگر، تا زمانی که نوع نگاه مردم، مسوولان، مطبوعان و منتقدین به روند و روال فساد اداری در افغانستان تغییر نکند و با یکدیگر همسو نگردد نمی توان با اختراع چند اداره و تشکیلات دیگر برای مقابله با آن بپا خواست.

 

چه اگر افغانستان از ابتدا خود را مبرا از فساد اداری می دانست بیش از پیش بدان آلوده نمی شد. بنابراین برای مهار فساد اداری افسار گسیخته در افغانستان صرفا اراده مسوولان و اراکین آلوده و نیز ناظران خاموش لازم است و بس!