افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 1 سپتامبر , 2018 لینک کوتاه خبر :

هزاره ها قربانی قواعد نانوشته تبعیض!

هزاره‌

جنرال امان الله مبین آخرین هزاره است که در ساختار رهبری عملیاتی نیروهای ارتش حضور داشت. تمامیت خواهان مکرم؛ او را از رهبری سپاه شاهین برکنار کرده و یکی از اعضای محترم قبیله را به جای او مقرر فرموند!

جستین ترودو نخست وزیر محترم کانادا وقتی سکان نخست وزیری کانادا را به دست گرفت یازده وزیر کابینه‌ خود از جمله وزیر دفاع کشورش را از میان خارجی تباران انتخاب کرد، وزیر دفاع کانادا از میان سیکان هندوستان برگزیده شده، اما در افغانستان به دلیل توهم اکثریت بودن یک قوم و به دلیل پیروی اشرف غنی و تیم تمامیت خواه او از قواعد نانوشته تبعیض و ستم‌ در این سرزمین؛ مقرر شدن یک هزاره در راس وزارت دفاع، امنیت ملی و یا وزارت داخله هنوز جرم هست که بماند؛ اما تمامیت خواهان و تبعیض گرایان ماندن یک جنرال مسلکی‌(‌ارکان حرب) مانند امان الله مبین را در راس یک سپاه نظامی نیز جرم می دانند!

به راستی! آیا آقای غنی به عنوان متفکر اول و آخر جهان؛ باانحصار طلبی؛ قومی سازی قدرت ،تبعیض، تعصب، تصلب و تمامیت خواهی می تواند ملتی رشد یافته و بافرهنگ و کشوری متمدن بسازد؟
آیا او می تواند با اتکا به‌ رویه ها و باورهای برتری جویانه، تبعیض گرایانه و متعصبانه قومی و سیاسی اش به عنوان رهبری موفق و ماندگار نامی نیک از خود در دل تاریخ این‌‌ سرزمین به جا گذارد؟

مطمنا از هم همگان می دانند که آقای غنی با این سیره و سلوک سیاه و ستم گرانه سیاسی اش هیچ نام‌ و یاد نیکی در تاریخ این کشور نخواهد داشت. و به طور حتم‌ دوره حکمرانی او یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ زمامداری افغانستان‌‌ محسوب خواهد شد!

محمد عارف رحمانی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار