هاشمزی: قانون اساسی کشور با چالش مواجه بوده‎است.

زمان انتشار : دوشنبه, 9 ژانویه , 2017 , بخش : اخبار , کد مطلب : 38953 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

قانون اساسی

قاسم هاشمزی امروز در نشستی به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان، در کابل گفت عدم ظرفیت و ناتوانی سبب ایجاد این چالش‎ها گردیده‎است.

رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می‎گوید تطبیق بیست و یک ماده قانون اساسی کشور با چالش مواجه بوده‎است.

قاسم هاشمزی امروز در نشستی به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان، در کابل گفت عدم ظرفیت و ناتوانی سبب ایجاد این چالش‎ها گردیده‎است.

پیش از این ضعف حاکمیت قانون، تداوم جنگ و نا امنی، فساد اداری و فرهنگ معافیت از مجازات از مسایلی خوانده شده‎است کهکه سبب نقض قانون اساسی در افغانستان می‌شوند.

قانون اساسی افغانستان دوازده فصل و یکصد و شصت دو ماده دارد و سیزده سال قبل تصویب شده‎است.

اشتراک گذاری »