افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 28 اکتبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

نیروهای امنیتی پس از ۲۰۱۴ توان دفاع از کشور را دارند.

در یک مقالۀ منتشر شده ازسوی اسوشیتدپرس، تحت عنوان “در جنگ افغانستان پایانی قطعی به نظر نمی رسد”، استفن بیدل، استاد علوم سیاسی در دانشگاۀ جورج واشنگتن امریکا، گفته است که، امریکا برای جلوگیری از سرنگونی اش، باید سالانه ملیاردها دالر را در افغانستان هزینه کند.

درهمین حال دراین مقاله گفته شده است که، نیروهای امنیتی افغان بدون مشوره ناتو توانایی رویارویی با هراس افگنان را ندارند.

اسوشیتد پرس نگاشته است که اوضاع افغانستان پس ازسال دوهزاروچهارده نگران کننده است وهشدارداده است که جامعه جهانی پس ازسال دوهزارو چهارده نباید دست آوردهایش را درافغانستان ازدست بدهد.

درهمین حال وزارت امورداخله این گفته ها را بی بنیاد می داند وتأکید ورزیده است که هم اکنون بیشتر عملیات ها ازسوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی می شوند.

این در حالی ست که، بارها از ناتوانایی های نظامیان افغان در کارمبارزه با هراس افگنی پس ازسال ۲۰۱۴ میلادی گزارش شده است، نیروهایی که هم اکنون میروند تا مسؤولیت های امنیتی کشوررا برعهده بگیرند، اما آیا به راستی پس ازبیرون شدن سربازان خارجی ازافغانستان نیروهای افغان توانایی رویارویی را با هراس افگنان نخواهند داشت؟

سخنگوی وزارت امور داخله، صدیق صدیقی گفته است که: « ما این گفته ها را رد میکنیم.امروزه در بیشترین عملیات ها نیروهای افغان به گونۀ مستقل عمل می کنند. وما به مردم خود اطمینان میدهیم که نیروهای امنیتی شان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی توان دفاع از کشور را خواهند داشت.»

طالبان از سال ها پیش به فراخوان دولت افغانستان برای گتفگوهای صلح پاسخ نداده اند و روشن هم نیست که پس از بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، طالبان به روند صلح خواهند پیوست و یا یکباردیگر افغانستان گواه جنگ های داخلی خواهد شد.

معاون حزب حق و عدالت، معین مرستیال گفته است که: « پروسۀ صلح سه مشکل دارد، اول این که سیاست حکومت سیاست تضرع و ضعیف بوده است. دوم این که طالبان به اختیار خود نیستند و به دستور حلقات بیرونی کار میکنند.وسوم اینکه شورای عالی صلح آنچنان که باید کار میکرد در راستای آوردن صلح کار نکرده و ناکام بوده است.»

اما آنچه که ازبین رفتن دست آورد های یازده سال گذشته پس ازبیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان گفته می شود نگرانی هایی را به بارآورده است.

با این همه دیده شود که اوضاع افغانستان پس ازسال ۲۰۱۴ چگونه خواهد بود و آیا جامعۀ جهانی و دولت افغانستان برنامۀ را برای حفظ دست آورد های شان درافغانستان خواهند داشت یا خیر؟

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار