- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نگرانی شورای علمای هرات از افزایش تعویذ نویسی

[1]

برای نخستین بارشورای علما و روحانیون حوزه‌ غرب افغانستان، در برابر تعویذ نویسان و آنچه که ترویج خرافات خوانده می شود، واکنش تندی نشان داده اند.
شورای علمای هرات در نشست عمومی، تعویذ نویسی را خلاف ارزش های اسلامی خوانده و آنرا ممنوع اعلام کردند.
در گزارش منتشر شده از سوی شورای علمای هرات، آمده است: “برخی از تعویذ نویسان در هرات به عنوان بریدن زردی، رفع جنیات، کف شناسی، رویا پردازی، حاضرساختن جنیات، بند اولاد، وغیره مردم را بازی می دهند.”

به نقل از این شورای، عمل به چنین خرافات، بدعت است و بدعت در دین اسلام  یک عمل غیر شرعی و غیر اسلامی تلقی می شود.
مولوی خداداد صالح رییس این شورا،  از علما و مردم هرات خواسته تا با کسانیکه خرافات را وارد جامعه می کنند، شدیدا برخورد کنند.
توجه وعمل بر برخی سنت های ناپسند اجتماعی (خرافات) در بیشتر نقاط افغانستان تا هنوز حاکم است.
شماری از شهروندان هرات می گویند: “افراد زیادی هستند که به عنوان تعویذ نویس، فال گیر و کف شناس از خانواده ها پول انگفتی را می گیرند و باعث فریب آنان می شوند.”
شهروندان هرات از واکنش اخیر شورای علمای حوزه غرب کشور استقبال کرده می گویند، هرگاه در برخورد بااین افراد علما پیش قدم باشند مردم  انان را حمایت خواهد کرد.

بخدی