- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نگرانی سازمان ملل از افزایش خطر نقض حقوق بشر در تاجکستان

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیهء که دیروز به نشر رسیده به دستگیری و بازداشت های بیش از ده تن از اعضای این حزب از اوایل ماه سپتمبر به این سو، اشاره کرده است.

 

محکمه عالی تاجکستان روز سه شنبه گذشته حکم داد که حزب نهضت اسلامی تاجکستان یک سازمان تندرو و تروریستی بوده و فعالیت آن منع است.

 

این تصمیم محکمه عالی تاجکستان به دنبال کمپاین وسیع حکومت علیه حزب نهضت ملی تاجکستان اعلان می شود.

 

حزب نهضت ملی تاجکستان یگانه حزب سیاسی اسلامی در کشور های آسیای میانه بود که به طور قانو نی ثبت گردیده و فعالیت می کرد.